Archief voor december, 2015

Wachten met aanwerven van werknemers?

In het kader van de taks-shift zet de regering volop in op jobcreatie. Eén van de meest in het oog springende maatregelen is de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor uw eerste aanwerving. Waar moet u precies op letten?

Lees meer …

Verlaagde onroerende schenkingsrechten

In het kader van vermogens- en successieplanning, was het beheer van onroerende goederen tot voor kort een lastige klus met weinig fiscaalvriendelijke oplossingen. Bestaat er voor schenkingen van roerende goederen een tarief van 3% (tot 0% voor familiale ondernemingen), dan waren voor bebouwde onroerende goederen de tarieven van de schenkingsrechten torenhoog – tot 80%. In de praktijk werd dan ook heel zelden overgegaan tot schenking van bebouwde onroerende goederen. Het was meestal voordeliger om de onroerende goederen in de nalatenschap te laten belasten tegen de lagere tarieven van de erfbelasting.

Lees meer …