Archief voor juni, 2016

Premie voor personeel PC313

In een sectoraal akkoord werd aan alle bedienden van het PC313 (Apothekers en tarificatiediensten) vanaf dit jaar een extra voordeel van 250 EUR toegekend.

Deeltijdse werknemers krijgen een deel van de premie in verhouding tot hun graad van tewerkstelling.

De werkgever kan de premie toekennen onder de vorm van een klassieke loonsverhoging of een alternatieve verloning.Lees meer …

Vlabel gooit knuppel in het hoenderhok

In een fel betwistbaar standpunt past de Vlaamse Belastingadministratie (VLABEL) de “eigenzinnige zienswijze” nu ook toe op bepaalde schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik van roerende goederen.

Waarover gaat het?

De schenking van roerende goederen met voorbehoud van vruchtgebruik is een zeer gangbare praktijk in het kader van familiale vermogensplanning. Lees meer …

Wees waakzaam voor statutenfraude

Er is een nieuwe vorm van oplichting bij bedrijven ontdekt, namelijk statutenfraude. Dit betekent dat personen die niets met de vennootschap te maken hebben een valse algemene vergadering kunnen opstellen en laten publiceren in het Belgisch Staatsblad. Op deze manier benoemen ze zichzelf tot zaakvoerder of bestuurder van uw vennootschap.

Lees meer …

De digitale investeringsaftrek

Vanaf aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) kunnen kleine vennootschappen en eenmanszaken genieten van een verhoogd belastingsvoordeel bij investeringen in digitale vaste activa, de zogenaamde eenmalige investeringsaftrek voor investeringen in digitale vaste activa. Voor deze investeringen bedraagt de aftrek 13,50% i.p.v. de gewone eenmalige investeringsaftrek van 4% (3,5% voor eenmanszaken) voor aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) en 8% voor aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016).

Lees meer …