Archief voor januari, 2017

Schenking levensverzekering niet langer dubbel belast

Een vaak toegepaste techniek van successieplanning inzake roerende goederen is de schenking van een levensverzekering aan de begunstigde, de zgn. “verzekeringsgift”. Hierdoor kunt u serieus wat registratierechten besparen doordat er later geen erfbelasting meer betaald moet worden bij uw overlijden. De Vlaamse fiscale administratie was het hier niet mee eens en meende dat er ook nog erfbelasting verschuldigd was,Lees meer …

Het voordeel van interne meerwaarden loopt ten einde

In de programmawet, die gepubliceerd werd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 29/12/2016, wordt een wijziging aangebracht aan de behandeling van interne meerwaarden op aandelen. Deze meerwaarden zullen niet langer belastingvrij kunnen verwezenlijkt worden. Hieronder kan u een overzicht vinden van de bestaande regeling en de wijziging vanaf 1 januari 2017.Lees meer …

Extra belasting op tankkaart

Vanaf 1 januari 2017 betalen vennootschappen een extra belasting op bedrijfswagens met een tankkaart. Zelfs wanneer de vennootschap geen tankkaart geeft, maar een forfaitaire tankvergoeding of een onkostennota betaalt aan de werknemer/bedrijfsleider, zal er een extra belasting geheven worden.

Voor de werknemers en bedrijfsleiders verandert er niets. Lees meer …