Archief voor maart, 2017

Moederschapsrust bij zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2017 werd de maximale duur van de moederschapsrust verlengd van 8 naar 12 weken. Daarnaast werd ook voorzien dat de facultatieve rust van 9 weken halftijds kan opgenomen worden.

De moederschapsrust bedraagt vanaf 2017 12 weken, bestaande uit een verplicht en een facultatief deel. Bij een meerling bedraagt het aantal weken nu 13 weken.Lees meer …

Efficiënt boetes innen door derdenbeslag

Vanaf 01/02/2017 zal de fiscus systematisch achterstallige boetes opvolgen en invorderen via het plaatsen van derdenbeslag op het loon, de te ontvangen huur of de bankrekening van wanbetalers. Via een computer zal er systematisch gezocht worden naar de meest efficiënte manier om de verschuldigde bedragen te vereffenen.Lees meer …

Nieuw statuut voor de student die een zelfstandige activiteit uitoefent

Om jongen mensen aan te zetten tot het ondernemerschap is er vanaf 1 januari 2017 een nieuw sociaal en fiscaal statuut ingesteld voor de student-zelfstandige. Op het vlak van de sociale bijdragen wordt voorzien in een voordelige bijdrageregeling terwijl er op fiscaal vlak een versoepeling plaatsvindt met betrekking tot wanneer een persoon nog fiscaal ten laste kan worden beschouwd.Lees meer …

De krachtlijnen van het nieuwe erfrecht

Minister van Justitie Koen Geens heeft eind december 2016 een wetsvoorstel ingediend om ons erfrecht te hervormen. De hervormingen zijn noodzakelijk, want ons erfrecht – destijds ingevoerd door Napoleon – dateert nog van 1804 en is niet meer aangepast aan de huidige maatschappelijke realiteit.

Nieuw samengestelde gezinnen, families met een familiebedrijf, kinderloze koppels en singles, gezinnen met gehandicapte kinderen, ongehuwde koppels, maar ook het klassieke gezin met mama, papa en kinderen; allemaal botsen ze vandaag op de beperkingen opgelegd door ons eeuwenoud erfrecht.Lees meer …

Bijklussen in de deeleconomie: gunsttarief van 10%

Particulieren die diensten aanbieden buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, verricht ten behoeve van een andere particulier en dit via een door de overheid erkend of georganiseerd elektronisch platform, kunnen vallen onder het stelsel van de deeleconomie. Indien de particulier op jaarbasis hierbij minder dan 5.000 euro bruto verdient, zal deze op zijn opbrengst slechts 10 procent aan belastingen moeten betalen.Lees meer …

ResQ bonussysteem: alternatieve verloning voor werknemers en bedrijfsleiders

Sinds kort kunt u gebruikmaken van een alternatieve verloningsvorm voor werknemers en bedrijfsleiders, het “ ResQ bonussysteem”.

Het fiscaal aantrekkelijke bonussysteem laat toe om een budget toe te kennen aan personeel en bedrijfsleiders dat ze kunnen gebruiken voor “huishoudelijke diensten”.

De werkgever bepaalt het budget per werknemer of bedrijfsleider. Het kan dus individueel bepaald worden enLees meer …