Archief voor april, 2017

Voorafbetalingen aanslagjaar 2018

Vanaf aanslagjaar 2018 verdubbelt het vermeerderingspercentage wegens geen of onvoldoende voorafbetalingen naar 2,25%. Om deze vermeerdering te vermijden, kunnen er gedurende het jaar voorafbetalingen gedaan worden. Lees meer …

Kostendelende verenigingen en BTW

Op vraag van de Europese Commissie zijn er vanaf 1 juli 2016 grondige wijzigingen op het vlak van BTW voor vrijgestelde of niet btw-plichtigen die samen werken vanuit een vereniging met het delen van kosten als doel. De doorrekening van kosten aan leden en niet-leden vallen onder de BTW tenzij aan alle voorwaarden van de vrijstellingsregeling is voldaan.Lees meer …