Archief voor juni, 2017

Belastingquiz – De Standaard

De aangiftes personenbelasting dienen voor het eind van deze maand ingediend te worden of ten laatste op 13 juli 2017 via tax on web.

Het invullen van deze aangifte is al lang geen evidentie meer en op de site van De Standaard kan u een quiz invullen die uw kennis test met betrekking tot de aangifte personenbelasting. Hierdoor kan u ‘uw eigen boekhouder’ winnen.

Accofisc Kortrijk BVBA werd aangezocht als expertLees meer …

Verplichte vermeldingen op de factuur

Vaak worden er facturen opgemaakt die niet voldoen aan de vereisten voor de BTW-wetgeving. Nochtans, kunnen wij het belang van een goed opgestelde factuur met alle wettelijk voorgeschreven vermeldingen daarop niet genoeg benadrukken. Een niet BTW-conforme factuur kan de uitreiker immers een hoge boete opleveren en de ontvanger van de factuur kan zijn recht op aftrek van de BTW hierdoor verliezen.Lees meer …

Automaten bij de apotheek: wat is mogelijk?

Kan men zaken bij een apotheek aankopen zonder de tussenkomst of advies van de apotheker zelf? De Orde der Apothekers heeft hierover een standpunt ingenomen en stelt dat er een mogelijkheid bestaat voor automatische verdeelapparaten en afhaalloketten, maar onder strikte voorwaarden.Lees meer …