Archief voor december, 2017

De invloed van het zomerakkoord op vooruitbetaalde kosten

Op het einde van een boekjaar wordt er meestal een prognose opgesteld met betrekking tot de resultaten van de vennootschap. Dit om na te zien of er al dan niet een groot bedrag aan winst zal zijn. Het kan immers voorkomen dat de winst groter is dan voorgaande jaren door een uitzonderlijke opbrengst, een daling van de kosten of gewoon door groei van de onderneming. Winst is zeker een positief gegeven maar betekent echter ook meer te betalen belastingen.Lees meer …

Hybridewagens: wat met het fiscaal voordeel?

Bij de bekendmaking van het zomerakkoord werd duidelijk dat de hybridewagens onder vuur komen te liggen op fiscaal vlak. Een hybridewagen maakt voor de aandrijving van de wagen zowel gebruik van een verbrandingsmotor (benzine, diesel of LPG) als van een elektrische motor. Op vandaag krijgen deze wagens hierdoor een lagere CO²- uitstoot toegeschreven. Lees meer …

Koopsom groepsverzekering storten voor eind 2017: interessant voor u?

Er zijn heel wat veranderingen op til in de vennootschapsbelasting omwille van het zomerakkoord. Eén van de belangrijkste acties is de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting maar daarnaast zijn er heel wat compenserende maatregelen. Het is van belang om na te gaan wat de gevolgen zijn en of het interessant kan zijn om hierop in te spelen. Hierbij dienen we niet enkel te kijken naar wat te doen na de doorvoering van de maatregelen maar ook of er zich op vandaag nog opportuniteiten kunnen voordoen. De koopsom van een groepsverzekering kan hierbij een belangrijke rol spelen.Lees meer …