Archief voor maart, 2018

De essentie van het nieuwe vennootschapsrecht

4 basisvennootschapsvormen

Onder het motto ‘less is more’ wordt sterk gesnoeid in het aantal vennootschapsvormen. Het ingewikkeld kluwen van 17 mogelijke vennootschapsvormen wordt ontrafeld en gereduceerd tot 4 basisvormen:

  • de Maatschap met daarbij het onderscheid tussen enerzijds de Maatschap zonder rechtspersoonlijkheid en anderzijds de Maatschap met rechtspersoonlijkheid (VOF/Comm. V.);
  • de Coöperatieve Vennootschap (CV);
  • de Besloten Vennootschap (BV);
  • de Naamloze Vennootschap (NV).

Lees meer …

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting

De voorafbetaling van de vennootschapsbelasting is een mogelijkheid om de belastingen die je in de toekomst zal moeten betalen, deels of volledig op voorhand te betalen.

De voorbije jaren was de vermeerdering die je moest betalen indien je niet voorafbetaalde slechts een klein percentage. Daardoor werden nog weinig mensen aangespoord om veel vooraf te betalen. In het zomerakkoord besliste de regering echter hier strenger op te gaan toezien.  Lees meer …