Archief voor september, 2018

Vlaanderen: Na afschaffing beroepsbekwaamheid, nu ook basiskennis bedrijfsbeheer afgeschaft

Nog even in herinnering brengen: Eerder werd het bewijs van beroepskennis voor een aantal beroepen reeds afgeschaft. Ieder die zich geroepen voelt om bij wijze van voorbeeld als kapper, masseur, opticien, beenhouwer of bakker te starten, kan dit zonder enige belemmering (zie ons vorig artikel “Vlaanderen: afschaffing beroepsbekwaamheid vanaf 1 januari 2018”). Opgelet: voor de beroepen uit de bouwsector blijft de voorwaarde van beroepskennis momenteel wél nog vereist!

Lees meer …

Herevalueer bestaande vermogens – en successieplanningen voor 1 september 2019

De wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht werd op 1 september 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en trad in werking op 1 september 2018. Met deze inwerkingtreding heeft ons erfrecht (dat zijn grondslag kent in de Franse Revolutie) – na 200 jaar – zijn lang verwachte facelift gehad. Dit nieuwe erfrecht – en de nieuwe innovatie krachtlijnen waarin het voorziet – belangt eenieder van ons aan. Uit bepaalde onderzoeken blijkt dat slechts een klein deel van de bevolking (20%) aan successie-en vermogensplanning doet. Bijgevolg weet een groot deel van de bevolking het antwoord niet op een cruciale vraag, namelijk wat er gebeurt met ons vermogen na ons overlijden.

Lees meer …