Archief voor oktober, 2018

De maatschap: voortaan een minder flexibele en minder discrete onderneming

Een burgerlijke maatschap is een populair instrument in het kader van familiale vermogensplanning, die tot voor kort aan weinig formaliteiten onderworpen was en slechts minimaal gereglementeerd werd. In de keuze voor een maatschap waren de flexibiliteit, de kostprijs en het uiterst discrete karakter meestal doorslaggevend, aangezien vaak enkel de betrokken personen en hun planningsraadgever van de constructie afwisten.

Lees meer …

Het nieuwe insolventierecht: meer dan louter coördinatie

De Wet van 11 augustus 2017 heeft een Boek XX toegevoegd aan het Wetboek Economisch Recht (hierna “WER”) en is in werking getreden op 1 mei 2018. Boek XX WER brengt de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (hierna de “WCO”) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 samen tot één geheel. Belangrijk hierbij is dat de wetgever zich niet heeft beperkt tot het louter coördineren van voornoemde wetgevingen, maar tevens van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om een aantal punten grondig te wijzigen. Dit geeft een kort overzicht van de opvallendste wijzigingen.Lees meer …

Het UBO-register: De nieuwe informatieverplichting vanaf 31 oktober 2018

In het kader van de strijd tegen witwassen van geld en de financiering van terrorisme zal het voor vennootschappen, trusts, vzw’s, stichtingen en juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts of fiducieën heel binnenkort verplicht worden om hun uiteindelijke begunstigden bij te houden in een centraal register: het UBO-register.

Wij beantwoorden alvast enkele vragen over deze nieuwe informatieverplichting.Lees meer …