Archief voor januari, 2019

Nieuwe BTW-regeling vouchers vanaf 2019

Wat is een voucher?

Met vouchers worden bedoeld de aankoopcheques, cadeaubonnen, geschenkcheques, belevenisbonnen, … die worden uitgegeven door winkeliers of andere gespecialiseerde ondernemingen. Denk bijvoorbeeld aan een Vivabox of een cadeaubon van de MediaMarkt.
Een bon die louter recht op korting geeft bij de aankoop van een goed of dienst wordt niet bedoeld. Een voucher kan op papier bestaan of een elektronische vorm hebben.Lees meer …

Is de methode Ruysseveldt voorbijgestreefd?

De volle eigendom van een goed kan opgesplitst worden in een vruchtgebruik (degene die de vruchten plukt) en de blote eigendom (de juridische eigenaar van het goed) met elk hun waarde hieraan vastgekoppeld. De vraag reist echter hoe het vruchtgebruik en de blote eigendom van een goed gewaardeerd dient te worden.

Lees meer …

Doelwijziging: waarom noodzakelijk en procedure

Het statutair of maatschappelijk doel bepaalt de actieradius van uw vennootschap. Belangrijk is dat dit doel ruim genoeg omschreven staat in de statuten van de vennootschap. Het bestuursorgaan mag namelijk geen handelingen stellen die buiten het statutair doel vallen.

Lees meer …

Flexibel onbelast bijverdienen

Sinds 15 juli 2018 kan men onder bepaalde voorwaarden bijverdienen zonder dat er daarop belastingen of sociale bijdragen verschuldigd zijn. In dit artikel verdiepen we ons in enkele van deze mogelijkheden, namelijk het bijverdienen via deeleconomie, door verenigingswerk en via occasionele diensten tussen burgers.Lees meer …

Vergeet de investeringsaftrek niet!

Een onderneming die een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden, een belastingvoordeel krijgen op de aanschaffingswaarde van de investering. Ofwel in één keer ofwel jaarlijks gedurende de afschrijvingstermijn van de investering.

Lees meer …

Bijkomende steun voor starters en KMO’s!

Het PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) ondersteunt en begeleidt de toekomst van de Vlaamse economie. Onder het label PMV/z bieden zij een oplossing aan om starters en KMO’s te financieren. Onder hun producten vallen de Startlening, de Cofinanciering, de Cofinanciering+, de Winwinlening en de Waarborgregeling. In dit artikel wordt verder ingegaan op de Cofinanciering en de Cofinanciering+.

Lees meer …