Archief voor september, 2019

Transparantie bij FOD Financiën omtrent controleacties

De FOD Financiën zet de voorbije jaren meer en meer in op transparantie. Dit doen ze door open te communiceren over de geplande of lopende controleacties. Ze hopen om via deze weg de belastingplichtigen aan te zetten om spontaan hun fiscale verplichtingen na te komen. In onderstaande lijst kan u enkele situaties terugvinden die leiden tot een hoger risico op controle.

Lees meer …