Afbraak en heropbouw van een woning in Vlaanderen

Een woning in Vlaanderen afbreken en heropbouwen kan in bepaalde steden aan het verlaagd tarief van 6% van de BTW. Daar heel wat woningen in Vlaanderen verouderd zijn, wil de Vlaamse Overheid particulieren een duwtje in de rug geven en een motivatie bieden om nieuwe energiezuinige woningen te plaatsen. Naast het verlaagd tarief van de BTW in bepaalde steden, kan er nu ook een premie verkregen worden in de rest van Vlaanderen.

Lees meer …

Investeer nog voor 2020

Investeren werd zeer aantrekkelijk dankzij het zomerakkoord. Deze voordelen zijn echter niet allemaal van onbeperkte duur. Vanaf 01/01/2020 verandert hier en daar terug iets op vlak van investeringsaftrek en afschrijvingsregime.

Lees meer …

Het UBO-register: uitstel tot 30 september 2019

Reeds in een artikel van oktober 2018 informeerden we u over deze informatieverplichting. (UBO register: De nieuwe informatieverplichting vanaf 31 oktober 2018 ).

De deadline stond toen nog op 31 maart 2019 maar wordt nu uitgesteld tot 30 september 2019. Onverwacht is dit uitstel niet, aangezien er nog heel wat vragen i.v.m. het UBO-register en de identificatie van deze uiteindelijke begunstigden onbeantwoord blijven.Lees meer …

Nieuwe wagen: Leasing, renting of een bankfinanciering?

U bent van plan zich als ondernemer een wagen aan te schaffen, maar daarbij rijzen heel wat vragen. De keuze van het model of de kleur raakt u snel over uit, maar hoe financier je die wagen nu best? Met eigen gelden, via een bankfinanciering of toch beter via leasing of renting?
En is mijn wagen nu wel fiscaal interessant?Lees meer …

Wat bij een belastingcontrole?

Elke zelfstandige is wel wat bang voor ‘de controle’. Bij elke boekhouding kunnen namelijk discussies ontstaan en zaken worden verworpen. Vaak krijgen wij dan ook de vraag hoeveel dit zal kosten. Een eenduidig antwoord kunnen we hierop niet geven, een kleine toelichting over het verloop van een belastingcontrole wel.Lees meer …

Nieuwe BTW-regeling vouchers vanaf 2019

Wat is een voucher?

Met vouchers worden bedoeld de aankoopcheques, cadeaubonnen, geschenkcheques, belevenisbonnen, … die worden uitgegeven door winkeliers of andere gespecialiseerde ondernemingen. Denk bijvoorbeeld aan een Vivabox of een cadeaubon van de MediaMarkt.
Een bon die louter recht op korting geeft bij de aankoop van een goed of dienst wordt niet bedoeld. Een voucher kan op papier bestaan of een elektronische vorm hebben.Lees meer …

Is de methode Ruysseveldt voorbijgestreefd?

De volle eigendom van een goed kan opgesplitst worden in een vruchtgebruik (degene die de vruchten plukt) en de blote eigendom (de juridische eigenaar van het goed) met elk hun waarde hieraan vastgekoppeld. De vraag reist echter hoe het vruchtgebruik en de blote eigendom van een goed gewaardeerd dient te worden.

Lees meer …

Doelwijziging: waarom noodzakelijk en procedure

Het statutair of maatschappelijk doel bepaalt de actieradius van uw vennootschap. Belangrijk is dat dit doel ruim genoeg omschreven staat in de statuten van de vennootschap. Het bestuursorgaan mag namelijk geen handelingen stellen die buiten het statutair doel vallen.

Lees meer …

Flexibel onbelast bijverdienen

Sinds 15 juli 2018 kan men onder bepaalde voorwaarden bijverdienen zonder dat er daarop belastingen of sociale bijdragen verschuldigd zijn. In dit artikel verdiepen we ons in enkele van deze mogelijkheden, namelijk het bijverdienen via deeleconomie, door verenigingswerk en via occasionele diensten tussen burgers.Lees meer …