Is het voordelig om mijn woonkrediet te verlengen?

Vanaf 01/01/2020 valt de woonbonus bij de aankoop van een woning weg voor leningen die aangegaan worden vanaf die datum. Wie in Vlaanderen een eigen woning aan heeft gekocht en hiervoor een hypothecair krediet aanging, kan de afgeloste bedragen van dit krediet onder voorwaarden in mindering brengen van de personenbelasting.

Lees meer …

De eBox

In een recent koninklijk besluit, dat in werking trad op 01/10/2019, besliste de belastingadministratie om de aanslagbiljetten van de inkomstenbelasting te versturen via de eBox.
Via deze persoonlijke en beveiligde elektronische mailbox, eBox genaamd, kunt u dan alle officiële documenten van de overheid digitaal ontvangen, bewaren en beheren.Lees meer …

Vergeet uw aandelenregister niet!

Met de invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) zijn enkele nieuwe verplichtingen opgedoken betreffende uw aandelenregister.

Vóór 1 januari 2020 moeten in het aandelenregister van uw vennootschap de statutaire of conventionele overdrachtsbeperkingen van aandelen, alsmede clausules inzake de bepalingen van afwijkende stemrechten of afwijkende winstrechten van aandelen worden vermeld.Lees meer …

Transparantie bij FOD Financiën omtrent controleacties

De FOD Financiën zet de voorbije jaren meer en meer in op transparantie. Dit doen ze door open te communiceren over de geplande of lopende controleacties. Ze hopen om via deze weg de belastingplichtigen aan te zetten om spontaan hun fiscale verplichtingen na te komen. In onderstaande lijst kan u enkele situaties terugvinden die leiden tot een hoger risico op controle.

Lees meer …

Bestuurdersaansprakelijkheid in het WVV

In ons artikel van maart gaven we reeds de belangrijkste wijzigingen omtrent het nieuwe vennootschapsrecht. Er werd toen een overzicht gegeven van de krachtlijnen van de nieuwe wetgeving. Het artikel kan je terugvinden in de link hieronder:

https://www.accofisc.be/2019/03/nieuwste-ontwikkelingen-omtrent-vennootschapsrecht/

Op vlak van bestuursaansprakelijkheid zijn er echter ook enkele zaken gewijzigd. We gaan hier even dieper op in.Lees meer …

De fiscaal aftrekbare rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering lijkt misschien een overbodige luxe. Je komt echter sneller in aanraking met justitie dan je zou denken, bijvoorbeeld bij een bouwgeschil of een echtscheiding. Deze kosten kunnen hoog oplopen. De rechtsbijstandverzekering beschermt je met juridische bijstand en geeft vrijblijvend informatie zelfs als er nog geen formeel juridisch geschil bestaat.Lees meer …

Voorafgaande schatting bij het erven van vastgoed

Elke erfenis dient gewaardeerd te worden op dag van het overlijden. Alle roerende goederen en onroerende goederen dienen bijgevolg geschat te worden. Bij onroerende goederen is het vaak moeilijk hierop een waarde vast te pinnen die dan later niet ter discussie komt te liggen bij de fiscus. Vaak deden erfgenamen beroep op een externe schatter om de waarde hiervan vast te leggen.Lees meer …

Wijziging of vrijstelling van sociale bijdragen

Elk kwartaal dient u als zelfstandige sociale bijdragen te betalen aan het sociaal verzekeringsfonds.  In ruil krijgt u sociale bescherming op gebied van pensioen, kinderbijslag, uitkeringen bij ziekte en invaliditeit,…  U bouwt met andere woorden rechten op.

Maar hoe worden die bijdragen nu berekend en kunt u ook vrijgesteld worden van deze bijdragen?Lees meer …