Icon juridische begeleiding 3Juridische begeleiding

Onze ondersteuning

Optimale juridische ondersteuning is essentieel bij overnames, fusies of aandelentransacties. Maar ook voor de dagelijkse werking van je onderneming kan je rekenen op het advies van onze juridische experts. We maken contracten op, lezen akten na en zetten de puntjes op de i van je officiële documenten.

Formaliteiten en documenten

Onze juridische dienstverlening omvat o.a.:

  • Opmaak contracten: huurcontracten, leningsovereenkomsten, verkoopovereenkomsten…
  • Opmaak aandeelhoudersovereenkomsten, bestuursovereenkomsten en huishoudelijke reglementen
  • Opmaak en revisie van oprichtingsakten, statutenwijzigingen…
  • Nalezen algemene voorwaarden, verkoopvoorwaarden, facturatievoorwaarden, statuten…
  • Wettelijke bekendmakingen: benoeming en ontslag van zaakvoerders en bestuurders
  • Algemeen advies over vennootschapsrecht
  • Wijziging vennootschapsvorm
  • Juridisch advies bij fusies, splitsingen, vereffeningen, faillissementen…
DSC08313
DSC07847

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.