Icon percentage 3

Nieuwe criteria voor het bepalen van de grootte van je vennootschap

Aan de hand van de grootte van de vennootschap wordt er bepaald welke jaarrekening er neergelegd moet worden en of de fiscale gunstmaatregelen van toepassing zijn. Recent zijn de drempels voor microvennootschappen en kleine vennootschappen gewijzigd waardoor meer grote vennootschappen gekwalificeerd worden als kleine vennootschap.

Lees meer
Icon grafiek 5

Je notariële akte digitaal ondertekenen kan sinds 8 april 2024

Dat steeds meer zaken gedigitaliseerd worden, is niet nieuw. Sinds 8 april is het nu ook mogelijk om de meeste notariële aktes digitaal te ondertekenen. Let op, ook voor de digitale ondertekening van bepaalde aktes zal je nog steeds fysiek aanwezig moeten zijn bij de notaris.

Lees meer
Icon doel 2

Verlaagd btw-tarief sloop en heropbouw: uitbreiding

Tot eind 2023 bestonden er twee regimes die het mogelijk maakten om een woning te slopen en te heropbouwen met toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% indien aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Sinds 2024 heeft de regering besloten om deze regelingen te vervangen tot één uniforme regeling.

Lees meer
Icon percentage 1

Registratierechten op erfpacht en opstal: verhoging sinds 2024

Het nieuwe jaar bracht al heel wat wijzigingen op fiscaal vlak met zich mee. Ook het recht van opstal en het recht van erfpacht zijn niet ongemoeid gebleven. De registratierechten werden hiervan immers met ingang van 2024 opgetrokken. We zetten alles hier even op een rijtje.

Lees meer
Icon grafiek 4

Terugbetaling elektriciteit bedrijfswagen aan werknemer? Wat met het voordeel alle aard?

Sinds de goedkeuring van het wetsvoorstel voor een groener bedrijfswagenpark, kiezen steeds meer werkgevers en werknemers voor een elektrische of hybride bedrijfswagen. Toch was er nog veel onduidelijkheid over de fiscale behandeling rond de terugbetaling van de elektriciteitskosten aan de werknemer.

Lees meer
Icon doel 1

Aftrek van huuruitgaven? Vergeet de nieuwe informatieverplichting niet!

Vanaf het aanslagjaar 2024 worden huurders die huurkosten en toegekende huurvoordelen, alsook de voordelen verkregen uit recht van opstal, erfpacht of andere zakelijke gebruiksrechten, geheel of gedeeltelijk, als beroepskosten aftrekken, onderworpen aan een extra informatieverplichting.

Lees meer
Icon spaarvarken 2

2024: het einde van de belastingvermindering voor federaal langetermijnsparen

Voor aflossingen van een hypothecaire lening voor een tweede woning en stortingen in een ‘fiscaal’ levensverzekeringscontract, kon je genieten van een belastingvermindering in de personenbelasting. Vanaf 2024 is dit voordeel van langetermijnsparen afgeschaft.

Lees meer
Icon boekhouding 2

Schrapping KBO bij niet-naleving UBO-formaliteiten!

Het UBO-register dient niet alleen correct ingevuld te worden maar dient ook ieder jaar herbevestigd te worden. Bij niet-naleving van de UBO-verplichting kan bovenop een administratieve boete, de vennootschap ook geschrapt worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Lees meer
Icon euro een 2

Hervorming van de patrimoniumtaks: correcte aangifte tegen 31 maart!

Jaarlijks betalen (internationale) vzw’s en (private) stichtingen een patrimoniumtaks, ook wel de taks tot vergoeding der successierechten genoemd. Dit is een belasting ter compensatie van de successierechten die in het geval van een rechtspersoon niet geheven kunnen worden. Met ingang op 1 januari 2024 werd deze patrimoniumtaks grondig hervormd.

Lees meer
Icon grafiek 3

Een energiebesparende investering gedaan? Vraag voor 31 maart je attest aan!

Om bedrijven aan te moedigen om te blijven vernieuwen en dus te investeren, voorziet België een fiscale stimulatie onder de vorm van een investeringsaftrek. Ook voor investeringen in 2023 kan je nog steeds onder voorwaarden een investeringsaftrek van 8% genieten. Was dat echter een energiebesparende investering, dan kan je nu ook een verhoogde investeringsaftrek krijgen van 20,5%. Hiervoor zal je vóór 31 maart een attest moeten aanvragen.

Lees meer
Icon biljetten 2

Uitbreiding flexi-jobs in 2024

Het flexi-job systeem zorgt er al sinds 2015 voor dat bepaalde werknemers en gepensioneerden de kans krijgen om fiscaal voordelig een centje bij te verdienen. Dit was echter beperkt tot bepaalde sectoren. Met ingang op 1 januari 2024 zijn enerzijds deze sectoren uitgebreid en anderzijds strengere voorwaarden opgelegd. We geven een overzicht.

Lees meer
Icon percentage 3

Kosten e-invoicing voor 120% fiscaal aftrekbaar

Vanaf 1 januari 2026 zijn alle ondernemingen verplicht om elektronisch te factureren (B2B-relatie), ook wel e-invoicing genoemd. Vandaag de dag hebben sommige ondernemers al de mogelijkheid om digitaal te factureren via hun huidige softwarepakket. Voor ondernemingen die een nieuw softwarepakket moeten aankopen, zijn hun kosten voor 120% fiscaal aftrekbaar.

Lees meer