Icon euro een 1

Elektronisch kasticket en kasregister

Sinds 1 januari 2023 is het dankzij het KB van 13 december 2022 wettelijk mogelijk om een elektronisch kasticket af te leveren. Voorheen werd dit wel al getolereerd, maar nu is er ook effectief een juridische basis.

Lees meer
Icon biljetten 2

Beperking betaling in contanten

Voor betalingen en schenkingen in contanten geldt niet langer de regel van 10%. Tot dat moment mocht een handelaar voor verkopen van meer dan 3.000 euro een voorschot van maximaal 10% van het bedrag in cash ontvangen. Op heden is de maximumgrens voor contante betalingen vastgelegd op 3.000 euro.

Lees meer
Icon percentage 2

Wijzigingen sedert 01/01/2023 voor BTW aftrek volgens werkelijk gebruik

Sedert 01/01/2023 is de regeling voor btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik gewijzigd. Deze methode is enkel van toepassing voor de zogenaamde “gemengde” belastingplichtigen. Wat houdt dit concreet in en wat zijn de gevolgen hiervan?

Lees meer
Icon doel 2

Verlenging van de fiscale proceduretermijnen in de BTW en directe belastingen

Sinds de start van 2023 zijn de fiscale onderzoeks-, aanslag- en bezwaartermijnen alsook de bewaartermijnen van boeken en bescheiden gewijzigd. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de termijnen voor BTW en directe belastingen.

Lees meer
Icon grafiek 2

Hoe je personeel fiscaalvriendelijk belonen met een geschenkcheque?

Met het einde van het jaar in aantocht, beginnen we allemaal te denken aan cadeautjes. Als werkgever wil je misschien ook wel je personeel iets geven voor de feestdagen of in het algemeen belonen voor hun harde werk. Een geschenkcheque wordt dan ook vaak gebruikt maar is slechts fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden.

Lees meer
Icon spaarvarken 2

Verplichtingen qua renovatie en EPC voor niet-residentiële gebouwen

Sedert 1 januari 2022 is elk niet-residentieel gebouw die overgedragen wordt naar een andere eigenaar, verplicht binnen de vijf jaar aan bepaalde renovatiemaatregelen te voldoen. Daarnaast worden ook de EPC-verplichtingen vanaf 2023 strenger.

Lees meer
Icon grafiek 6

Digitaliseer je aandelenregister met eStox

Als ondernemer weet je dat een aandelenregister een essentieel instrument is in je vennootschap. Dit register kan vanaf nu digitaal bijgehouden worden via eStox.

Lees meer
Icon biljetten 1

Belastingvrij doorschenken aan je (klein)kinderen

Sinds de hervorming van het erfrecht op 1 september 2018, is het mogelijk om fiscaalvriendelijk een stukje erfenis door te schuiven naar je (klein) kinderen via een “doorgeefschenking”.

Lees meer
Icoon biljetten in de hand groen 2

Giften: privé of toch via vennootschap?

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. In heel wat Europese landen zetten mensen hun deuren open om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Anderen verzamelen dan weer spullen in om die vervolgens op te sturen...

Lees meer
Icoon percentage roze 1

Vergeet je reprobel-aangifte niet in te dienen voor 15 april 2022!

Binnen jouw onderneming maak je wellicht gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, misschien zelfs zonder dat je het beseft. Het gaat om artikelen, afbeeldingen, en alle soort beschermde werken...

Lees meer
Icoon achtergrond roze 1 groen 3

Een naam kiezen voor jouw onderneming: verschil tussen maatschappelijke benaming, merknaam en handelsnaam?

Het is vanzelfsprekend dat jouw onderneming een naam moet hebben. Liefst eentje dat volledig bij jou en je activiteit past. Maar wist je dat je meerdere namen kan kiezen...

Lees meer
Icon euro een 2

De terugbetaling van werkelijke onkosten: nieuwe regels vanaf 2022

De start van 2022 bracht een wijziging inzake de rapportering van de kosten eigen aan de werkgever met zich mee. De fiscale fiches 281.10 (voor werknemers) en 281.20 (bedrijfsleiders) zullen vanaf inkomstenjaar 2022 namelijk het totaal bedrag van alle...

Lees meer