Icoon percentage groen 1

Hervorming Vlaamse erf- en schenkbelasting sinds 1 juli 2021

De Vlaamse overheid heeft met het decreet van 19 maart 2021 enkele belangrijke regels inzake de Vlaamse erf- en schenkbelasting gewijzigd. Deze aanpassingen zijn van toepassing op alle nalatenschappen die openvallen vanaf 1 juli 2021.

Lees meer
Icon grafiek 4

Controle van het btw-nummer, waarom en hoe doet u dat het beste?

Om eventuele boetes te vermijden, is het belangrijk dat u bij het opmaken van bepaalde facturen steeds controleert of uw klant een geldig btw-nummer bezit én of deze periodieke btw-aangiftes indient. Deze controle van het btw-nummer kan via verschillende manieren die elk hun eigen voor- en nadelen hebben.

Lees meer
Icon doel 2

Steunmaatregelen in coronatijden (update)

(laatste update 06/08/2021) De COVID-19 crisis is helaas nog steeds niet helemaal voorbij. De regering nam al diverse maatregelen om de bedrijven te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode...

Lees meer
Icon percentage 4

Kent u al de nieuwe btw-regels inzake e-commerce (afstandsverkopen)?

Op 1 juli 2021 werden er nieuwe, eenvoudigere btw-regels van kracht voor de e-commerce (afstandsverkopen). Het vroegere MOSS-systeem werd uitgebreid naar het eenvoudigere OSS-systeem....

Lees meer
Icon percentage 3

Fiscaalvriendelijk investeren in bedrijven

Veel Belgische bedrijven hebben het moeilijk om in deze coronatijden hun hoofd boven water te houden. Om hen een duwtje in de rug te geven, besliste de overheid een aantal investeringsinitiatieven aan te moedigen. Op deze manier kunnen Vlaamse particulier...

Lees meer
Icon grafiek 5

De bedrijfsfiets en zijn fiscale voordelen

Bedrijfswagens komen tegenwoordig vaak lijnrecht tegenover het milieu te staan en worden beschouwd als een grote bron van luchtvervuiling. In dit artikel gaan we dieper in op een alternatief transportmiddel, namelijk de bedrijfsfiets en de toegestane fisc...

Lees meer
Icon biljetten 1

Hoe correct schenken vóór gesplitste aankoop van een vastgoed?

Wanneer de populaire techniek van het gesplitst aankopen van een vastgoed gehanteerd wordt, vindt er vaak eerst een schenking van gelden plaats. Er is jarenlang discussie geweest op welk tijdstip deze schenking moest plaatsvinden opdat er geen erfbelastin...

Lees meer
Icon doel 2

Mobiliseer uw belastingvrije reserves

Heeft u nog belastingvrije reserves op de balans van uw vennootschap staan, dan worden deze bedragen ooit (en uiterlijk bij ontbinding van uw vennootschap) belast. De fiscus geeft u 2 boekjaren de tijd om deze op vrijwillige basis reeds eerder te laten be...

Lees meer
Icoon achtergrond groen 2 groen 3

Vrijstelling patronale RSZ-bijdragen eerste werknemer

In een poging van de overheid om bedrijven te stimuleren een eerste werknemer in dienst te nemen en zo de werkgelegenheid te bevorderen, werd beslist een vrijstelling van de patronale basisbijdragen RSZ toe te kennen op het loon van de eerste werknemer, ...

Lees meer
Icon spaarvarken 1

DBI-bevek: voordelige belegging?

Indien u de cashoverschotten van uw vennootschap wenst te beleggen bij de bank, dan wordt mogelijks een belegging in een DBI-bevek voorgesteld. Wat houdt deze DBI-belegging nu werkelijk in en zijn hier eventuele nadelen aan verbonden?Wat maak...

Lees meer
Icon klanttevredenheid 3

PaxFamilia, dé digitale tool voor uw vermogensplanning

Als ijverige ondernemer is het niet makkelijk om naast het leiden van uw onderneming ook nog uw vermogensplanning te beheren. Laat Accofisc u begeleiden bij het beheren van uw vermogen op een veilige en digitale manier via de tool PaxFamilia.Waarom ...

Lees meer
Icon doel 1

Het tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Ook voor zelfstandigen was het niet vanzelfsprekend om de heropstart van hun zaak te combineren met de opvang van hun kinderen. De overheid besliste om hen te ondersteunen door een tijdelijk corona-ouderschapsverlof toe te staan voor de periode van mei t....

Lees meer