Icon doel 2

Trap niet in de val van schijnzelfstandigheid

Het verbod op schijnzelfstandigheid. Je hebt het misschien als eens gehoord in de wandelgangen. Maar wat betekent dat nu concreet? Welke gevolgen brengt dat mee voor jou als zelfstandige of als werkgever? We bespreken hieronder de criteria waarop dit bepaald wordt én de gevolgen als er toch schijnzelfstandigheid ontdekt wordt.

Lees meer
Icoon percentage roze 1

Controleer of je aannemer fiscale of sociale schulden heeft vooraleer je hem betaalt

Als zelfstandige of als vennootschap doe je ook wel eens beroep op een aannemer voor het uitvoeren van werken in je praktijk of handelsruimte. Voor je overgaat tot betaling moet je nagaan of de betrokken aannemer geen fiscale of sociale schulden heeft. Indien de aannemer schulden heeft, geldt er een inhoudingsplicht.

Lees meer
Icon grafiek 2

Wijzigingen in de btw-procedure vanaf 2024 (opgelet: uitgesteld naar 2025!)

Op 23 maart 2023 werd de wet tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen gepubliceerd. Hierdoor worden vanaf 2025 enkele wijzigingen aan de btw-wetgeving doorgevoerd die de modernisering en vereenvoudiging van de verwerking van de periodieke btw-aangiften beogen. We geven hieronder een woordje uitleg bij alle komende hervormingen.

Lees meer
Icon service starters guidance

Studentenhuur: einde contract - automatisch of met opzeg?

Met de start van het nieuwe academische jaar, staan veel ouders voor de vraag of het huurcontract van het studentenkot van hun kind automatisch eindigt na dit jaar of dat er specifieke opzegregels gelden, vergelijkbaar met reguliere woninghuurcontracten. De regels variëren echter per gewest in België. Hieronder bekijken we de specifieke regels rond opzeg van studentenhuurcontracten in de verschillende regio's.

Lees meer
Icon juridische begeleiding 4

Breng tijdig de statuten van je vennootschap in overeenstemming met het WVV!

In 2019 werd het “oude” Wetboek van Vennootschappen vervangen door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort het “WVV”). Hierdoor zijn de meeste vennootschappen verplicht hun statuten aan te passen en dit voor 01/01/2024. Die deadline nadert dus al snel!

Lees meer
Icon biljetten 1

Vanaf 1 september: eerste herinnering onbetaalde factuur gratis

Wie heeft het nog niet voorgehad? Een factuur vergeten te betalen en er zijn bij de eerste herinnering meteen extra kosten. Vanaf 1 september wordt die eerste herinnering voor consumenten gratis. Ook als ondernemer moet u dus opletten en de regelgeving correct volgen vanaf 1 september.

Lees meer
Icon spaarvarken 1

De nieuwe staatsbon: ook instappen of toch maar niet?

De nieuwe staatsbon, de zogenaamde ‘Van Peteghem-bon’ is al behoorlijk besproken geweest de afgelopen dagen. Nog tot 1 september kan deze aangekocht worden. Is deze werkelijk interessant om aan te kopen?

Lees meer
Icon doel 1

Enkel toegang tot het UBO-register met een "legitiem belang"

Het Hof van Justitie oordeelde eind 2022 dat het niet langer aanvaardbaar was dat het UBO-register publiek toegankelijk was. Vanaf nu moet men een ‘legitiem belang’ kunnen aantonen om toegang te krijgen tot de gegevens van het UBO-register.

Lees meer
Icon grafiek 5

Onroerend goed in Frankrijk? Uitstel aangifteverplichting tot 31/07!

Frankrijk voerde in 2023 een nieuwe éénmalige aangifteverplichting in voor eigenaars van Frans vastgoed...

Lees meer
Icon euro een 1

Elektronisch kasticket en kasregister

Sinds 1 januari 2023 is het dankzij het KB van 13 december 2022 wettelijk mogelijk om een elektronisch kasticket af te leveren. Voorheen werd dit wel al getolereerd, maar nu is er ook effectief een juridische basis.

Lees meer
Icon biljetten 2

Beperking betaling in contanten

Voor betalingen en schenkingen in contanten geldt niet langer de regel van 10%. Tot dat moment mocht een handelaar voor verkopen van meer dan 3.000 euro een voorschot van maximaal 10% van het bedrag in cash ontvangen. Op heden is de maximumgrens voor contante betalingen vastgelegd op 3.000 euro.

Lees meer
Icon doel 2

Verlenging van de fiscale proceduretermijnen in de BTW en directe belastingen

Sinds de start van 2023 zijn de fiscale onderzoeks-, aanslag- en bezwaartermijnen alsook de bewaartermijnen van boeken en bescheiden gewijzigd. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de termijnen voor BTW en directe belastingen.

Lees meer