Icon biljetten 1

De terugbetaling van werkelijke onkosten: nieuwe regels vanaf 2022

De start van 2022 bracht een wijziging inzake de rapportering van de kosten eigen aan de werkgever met zich mee. De fiscale fiches 281.10 (voor werknemers) en 281.20 (bedrijfsleiders) zullen vanaf inkomstenjaar 2022 namelijk het totaal bedrag van alle terugbetaalde onkosten op basis van bewijsstukken en forfait moeten vermelden...

Lees meer
Icon percentage 2

Vereenvoudiging voor aannemers: attest 6% btw is vervangen door een verklaring op factuur

Vanaf 2022 veranderde de administratieve formaliteit inzake het btw-attest voor 6% op renovatiewerken. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze herstellingswerken genieten van het verlaagd tarief van 6%...

Lees meer
Icon doel 3

Wijziging btw in de zorgsector vanaf 1 januari 2022

Het toepassingsgebied van de btw-vrijstelling van (para)medische beroepen is vanaf 1 januari 2022 grondig gewijzigd. De wetgever paste hierbij artikel 44 van het btw-wetboek aan zodat dit in overeenstemming zou zijn met de vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof...

Lees meer
Icon percentage 1

Wijziging registratierechten in Vlaanderen vanaf 01/01/2022

Enkele maanden geleden kondigde de Vlaamse overheid aan dat de registratierechten bij de aan- en verkoop van een woning vanaf januari 2022 hervormd zouden worden...

Lees meer
Icoon mens groen 3

Wat zijn uw rechten als minderheidsaandeelhouder?

Denkt u als minderheidsaandeelhouder helemaal geen zeggenschap te hebben over de richting waar uw vennootschap naartoe gaat? Dat is niet helemaal correct. Als minderheidsaandeelhouder heeft u bepaalde rechten om...

Lees meer
Icon klanttevredenheid 2

E-Box Enterprise: werkt u er al mee?

Via het systeem e-Box Enterprise kan uw onderneming documenten en berichten ontvangen van diverse overheidsinstellingen.

Lees meer
Icoon achtergrond groen 2 groen 3

De elektrische bedrijfswagen en zijn voordelen

Elektrische wagens zijn hip, zoveel is duidelijk. Een elektrische bedrijfswagen als milieuvriendelijke optie wordt dan ook steeds meer gekozen door zowel werkgever als werknemer. Welke fiscale voordelen hangen hieraan vast? In welke kosten mag u tussenkomen als werkgever?

Lees meer
Icoon percentage groen 1

Hervorming Vlaamse erf- en schenkbelasting sinds 1 juli 2021

De Vlaamse overheid heeft met het decreet van 19 maart 2021 enkele belangrijke regels inzake de Vlaamse erf- en schenkbelasting gewijzigd. Deze aanpassingen zijn van toepassing op alle nalatenschappen die openvallen vanaf 1 juli 2021.

Lees meer
Icon grafiek 4

Controle van het btw-nummer, waarom en hoe doet u dat het beste?

Om eventuele boetes te vermijden, is het belangrijk dat u bij het opmaken van bepaalde facturen steeds controleert of uw klant een geldig btw-nummer bezit én of deze periodieke btw-aangiftes indient. Deze controle van het btw-nummer kan via verschillende manieren die elk hun eigen voor- en nadelen hebben.

Lees meer
Icon doel 2

Steunmaatregelen in coronatijden (update)

(laatste update 06/12/2021) De COVID-19 crisis is helaas nog steeds niet helemaal voorbij. De regering nam al diverse maatregelen om de bedrijven te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode...

Lees meer
Icon percentage 4

Kent u al de nieuwe btw-regels inzake e-commerce (afstandsverkopen)?

Op 1 juli 2021 werden er nieuwe, eenvoudigere btw-regels van kracht voor de e-commerce (afstandsverkopen). Het vroegere MOSS-systeem werd uitgebreid naar het eenvoudigere OSS-systeem....

Lees meer
Icon percentage 3

Fiscaalvriendelijk investeren in bedrijven

Veel Belgische bedrijven hebben het moeilijk om in deze coronatijden hun hoofd boven water te houden. Om hen een duwtje in de rug te geven, besliste de overheid een aantal investeringsinitiatieven aan te moedigen. Op deze manier kunnen Vlaamse particulier...

Lees meer