Icon doel 2

Steunmaatregelen in coronatijden (update)

(laatste update 07/04/2022) Voor ondernemingen die getroffen zijn door de COVID-19 crisis nam de regering al diverse maatregelen om ze te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode...

Lees meer
Icon percentage 4

Kent u al de nieuwe btw-regels inzake e-commerce (afstandsverkopen)?

Op 1 juli 2021 werden er nieuwe, eenvoudigere btw-regels van kracht voor de e-commerce (afstandsverkopen). Het vroegere MOSS-systeem werd uitgebreid naar het eenvoudigere OSS-systeem....

Lees meer
Icon percentage 3

Fiscaalvriendelijk investeren in bedrijven

Veel Belgische bedrijven hebben het moeilijk om in deze coronatijden hun hoofd boven water te houden. Om hen een duwtje in de rug te geven, besliste de overheid een aantal investeringsinitiatieven aan te moedigen. Op deze manier kunnen Vlaamse particulier...

Lees meer
Icon grafiek 5

De bedrijfsfiets en zijn fiscale voordelen

Bedrijfswagens komen tegenwoordig vaak lijnrecht tegenover het milieu te staan en worden beschouwd als een grote bron van luchtvervuiling. In dit artikel gaan we dieper in op een alternatief transportmiddel, namelijk de bedrijfsfiets en de toegestane fisc...

Lees meer
Icon biljetten 1

Hoe correct schenken vóór gesplitste aankoop van een vastgoed?

Wanneer de populaire techniek van het gesplitst aankopen van een vastgoed gehanteerd wordt, vindt er vaak eerst een schenking van gelden plaats. Er is jarenlang discussie geweest op welk tijdstip deze schenking moest plaatsvinden opdat er geen erfbelastin...

Lees meer
Icon doel 2

Mobiliseer uw belastingvrije reserves

Heeft u nog belastingvrije reserves op de balans van uw vennootschap staan, dan worden deze bedragen ooit (en uiterlijk bij ontbinding van uw vennootschap) belast. De fiscus geeft u 2 boekjaren de tijd om deze op vrijwillige basis reeds eerder te laten be...

Lees meer
Icoon achtergrond groen 2 groen 3

Vrijstelling patronale RSZ-bijdragen eerste werknemer

In een poging van de overheid om bedrijven te stimuleren een eerste werknemer in dienst te nemen en zo de werkgelegenheid te bevorderen, werd beslist een vrijstelling van de patronale basisbijdragen RSZ toe te kennen op het loon van de eerste werknemer, ...

Lees meer
Icon spaarvarken 1

DBI-bevek: voordelige belegging?

Indien u de cashoverschotten van uw vennootschap wenst te beleggen bij de bank, dan wordt mogelijks een belegging in een DBI-bevek voorgesteld. Wat houdt deze DBI-belegging nu werkelijk in en zijn hier eventuele nadelen aan verbonden?Wat maak...

Lees meer
Icon klanttevredenheid 3

PaxFamilia, dé digitale tool voor uw vermogensplanning

Als ijverige ondernemer is het niet makkelijk om naast het leiden van uw onderneming ook nog uw vermogensplanning te beheren. Laat Accofisc u begeleiden bij het beheren van uw vermogen op een veilige en digitale manier via de tool PaxFamilia.Waarom ...

Lees meer
Icon doel 1

Het tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Ook voor zelfstandigen was het niet vanzelfsprekend om de heropstart van hun zaak te combineren met de opvang van hun kinderen. De overheid besliste om hen te ondersteunen door een tijdelijk corona-ouderschapsverlof toe te staan voor de periode van mei t....

Lees meer
Icon euro een 1

Schenk nog voordelig bij een Nederlandse notaris vóór 1 december 2020

Er is een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor de zogenaamde “kaasroute” wordt afgesloten vanaf 1 december 2020. Deze route biedt op heden Belgen de mogelijkheid om roerende goederen te schenken voor een Nederlandse notaris en zo schenkbelasting te vermi...

Lees meer
Icon boekhouding 5

KMO-portefeuille: 16 opleidingen uitgesloten

De KMO-portefeuille kan onder bepaalde voorwaarden opleidingen en adviesdiensten, die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren, financieel ondersteunen. Vanaf 1 juli 2020 vallen een aantal opleidingen echter buiten deze subsidie omdat ze niet bijdragen ...

Lees meer