Icon boekhouding 5

De zorgvolmacht: wat als u niet meer in staat bent uw vermogen te beheren?

Uw vermogen beheren, dat kan u helemaal zelf. Toch? Wat als het plots niet zo makkelijk meer gaat? Sommige gebeurtenissen in ons leven, zoals een ongeval, dementie of ouderdom kunnen het nemen van bepaalde beslissingen moeilijker of zelfs onmogelijk maken...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Transparantie bij FOD Financiën omtrent controleacties

De FOD Financiën zet de voorbije jaren meer en meer in op transparantie. Dit doen ze door open te communiceren over de geplande of lopende controleacties. Ze hopen om via deze weg de belastingplichtigen aan te zetten om spontaan hun fiscale verplichtinge...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Bestuurdersaansprakelijkheid in het WVV

In ons artikel van maart gaven we reeds de belangrijkste wijzigingen omtrent het nieuwe vennootschapsrecht. Er werd toen een overzicht gegeven van de krachtlijnen van de nieuwe wetgeving. Het artikel kan je terugvinden in de link hieronder:https://www...

Lees meer
Icon boekhouding 5

De fiscaal aftrekbare rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering lijkt misschien een overbodige luxe. Je komt echter sneller in aanraking met justitie dan je zou denken, bijvoorbeeld bij een bouwgeschil of een echtscheiding. Deze kosten kunnen hoog oplopen. De rechtsbijstandverzekering bes...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Voorafgaande schatting bij het erven van vastgoed

Elke erfenis dient gewaardeerd te worden op dag van het overlijden. Alle roerende goederen en onroerende goederen dienen bijgevolg geschat te worden. Bij onroerende goederen is het vaak moeilijk hierop een waarde vast te pinnen die dan later niet ter disc...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Wijziging of vrijstelling van sociale bijdragen

Elk kwartaal dient u als zelfstandige sociale bijdragen te betalen aan het sociaal verzekeringsfonds.  In ruil krijgt u sociale bescherming op gebied van pensioen, kinderbijslag, uitkeringen bij ziekte en invaliditeit,…  U bouwt met andere woorden rec...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Afbraak en heropbouw van een woning in Vlaanderen

Een woning in Vlaanderen afbreken en heropbouwen kan in bepaalde steden aan het verlaagd tarief van 6% van de BTW. Daar heel wat woningen in Vlaanderen verouderd zijn, wil de Vlaamse Overheid particulieren een duwtje in de rug geven en een motivatie biede...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Investeer nog voor 2020

Investeren werd zeer aantrekkelijk dankzij het zomerakkoord. Deze voordelen zijn echter niet allemaal van onbeperkte duur. Vanaf 01/01/2020 verandert hier en daar terug iets op vlak van investeringsaftrek en afschrijvingsregime.We wezen jullie er ...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Het UBO-register: uitstel tot 30 september 2019

Reeds in een artikel van oktober 2018 informeerden we u over deze informatieverplichting. (UBO register: De nieuwe informatieverplichting vanaf 31 oktober 2018 ).De deadline stond toen nog op 31 maart 2019 maar wordt nu uitgesteld tot 30 september ...

Lees meer
Icon boekhouding 5

De nieuwste ontwikkelingen omtrent het vennootschapsrecht

In 2018 gaven we u al een overzicht van de komende veranderingen die het nieuwe vennootschapsrecht met zich mee zou brengen. Deze waren toen echter n...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Nieuwe wagen: Leasing, renting of een bankfinanciering?

U bent van plan zich als ondernemer een wagen aan te schaffen, maar daarbij rijzen heel wat vragen. De keuze van het model of de kleur raakt u snel over uit, maar hoe financier je die wagen nu best? Met eigen gelden, via een bankfinanciering of toch beter...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Wat bij een belastingcontrole?

Elke zelfstandige is wel wat bang voor ‘de controle’. Bij elke boekhouding kunnen namelijk discussies ontstaan en zaken worden verworpen. Vaak krijgen wij dan ook de vraag hoeveel dit zal kosten. Een eenduidig antwoord kunnen we hierop niet geven, een...

Lees meer