Icon spaarvarken 1

DBI-bevek: voordelige belegging?

Indien u de cashoverschotten van uw vennootschap wenst te beleggen bij de bank, dan wordt mogelijks een belegging in een DBI-bevek voorgesteld. Wat houdt deze DBI-belegging nu werkelijk in en zijn hier eventuele nadelen aan verbonden?Wat maak...

Lees meer
Icon klanttevredenheid 3

PaxFamilia, dé digitale tool voor uw vermogensplanning

Als ijverige ondernemer is het niet makkelijk om naast het leiden van uw onderneming ook nog uw vermogensplanning te beheren. Laat Accofisc u begeleiden bij het beheren van uw vermogen op een veilige en digitale manier via de tool PaxFamilia.Waarom ...

Lees meer
Icon doel 1

Het tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Ook voor zelfstandigen was het niet vanzelfsprekend om de heropstart van hun zaak te combineren met de opvang van hun kinderen. De overheid besliste om hen te ondersteunen door een tijdelijk corona-ouderschapsverlof toe te staan voor de periode van mei t....

Lees meer
Icon euro een 1

Schenk nog voordelig bij een Nederlandse notaris vóór 1 december 2020

Er is een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor de zogenaamde “kaasroute” wordt afgesloten vanaf 1 december 2020. Deze route biedt op heden Belgen de mogelijkheid om roerende goederen te schenken voor een Nederlandse notaris en zo schenkbelasting te vermi...

Lees meer
Icon boekhouding 5

KMO-portefeuille: 16 opleidingen uitgesloten

De KMO-portefeuille kan onder bepaalde voorwaarden opleidingen en adviesdiensten, die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren, financieel ondersteunen. Vanaf 1 juli 2020 vallen een aantal opleidingen echter buiten deze subsidie omdat ze niet bijdragen ...

Lees meer
Icon percentage 4

Hebt u uw cashflow onder controle in deze crisis?

Door de versoepeling van de coronamaatregelen, mocht u mogelijks uw activiteiten terug hervatten. Naast zorgen over social distancing en hygiënemaatregelen, komen daar ongetwijfeld nog financiële kopzorgen bij. Kan u de volgende maanden nog overbruggen ...

Lees meer
Icon grafiek 2

Handelshuur tijdens de coronacrisis

(laatste update 30/03/2020)Niet-essentiële winkels en horecazaken moeten door de genomen coronamaatregelen verplicht sluiten. De meeste handelaars zijn echter geen eigenaar van het pand waarin ze hun activiteit uitoefenen. Er bestaat dan ook veel ond...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Corona - Wat Accofisc voor je doet?

Beste klant,De afgelopen week is de situatie rond het Corona-virus heel snel geëvolueerd.Om de gezondheid van onze medewerkers voorop te stellen hebben we de afgelopen week thuiswerk verder uitgerold, zodat er zo weinig mogelijk contacten zijn me...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Geschenken: altijd aftrekbaar?

Een leuke attentie voor uw klanten of een cadeau voor uw personeel? Ondanks de vaak foutieve veronderstellingen, zijn geschenken in het kader van uw werkzaamheid en de aangerekende BTW erop, niet altijd fiscaal aftrekbaar. Relatiegeschenken Fiscaal Ges...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Afkoop studiejaren: overgangsregeling tot 30 november 2020

De overgangsregeling voor het afkopen van studiejaren, met het oog op een hoger pensioen, neemt zijn einde op 30 november 2020. Na deze datum wordt het duurder om studiejaren af te kopen.Waar komt het op neer? Voor duidelijk omschreven studiejaren, w...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Wat is nieuw in 2020?

Wij informeerden u reeds in eerdere nieuwsberichten over het zomerakkoord die zijn invloed reeds uitoefende sinds 1 januari 2019. Ook het jaar 2020 heeft heel wat voor u in petto. Wij vestigen uw aandacht op de belangrijkste zaken:Vennootschap: *Ve...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Hoe zit het nu met de valse hybrides?

Wij stelden u via ons artikel ‘https://www.accofisc.be/2017/12/hybridewagens-fiscaal-voordeel/’ in 2017 reeds op de hoogte dat vanaf 2020 rekening zou worden gehouden met de  batterijcapaciteit van hybridewagens, die zijn aangekocht sinds 2018. Wordt...

Lees meer