Icon percentage 2

Vereenvoudiging voor aannemers: attest 6% btw is vervangen door een verklaring op factuur

Vanaf 2022 veranderde de administratieve formaliteit inzake het btw-attest voor 6% op renovatiewerken. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze herstellingswerken genieten van het verlaagd tarief van 6%. Gezien de aannemer het btw-tarief bepaalt op de factuur, moest deze tot eind 2021 nog een attest ontvangen van de bouwheer waarin deze bevestigde dat aan de voorwaarden werd voldaan om het verlaagd tarief toe te passen. Dit attest werd met de start van 2022 vervangen door een eenvoudigere verklaring op factuur waardoor de verantwoordelijkheid ook verschoven wordt naar de opdrachtgever.

Het “oude” btw-attest

Het verlaagd btw-tarief van 6% is van toepassing op bepaalde renovatiewerken indien er voldaan wordt aan twee voorwaarden. Enerzijds moet de woning ouder zijn dan 10 jaar én anderzijds moet het om een woning gaan die hoofzakelijk als privéwoning gebruikt wordt. Om te kunnen bewijzen dat aan deze voorwaarden werd voldaan, moest er tot 31/12/2021 een attest ondertekend worden door de eindklant/opdrachtgever waarin dit formeel werd verklaard. Voor aannemers was dit een extra administratieve rompslomp die vaak werd vergeten of verloren ging.

Wijziging naar verklaring op factuur

De wetgever besloot vanaf 1 januari 2022 dit attest te vervangen door een uitgebreide verklaring op de factuur zelf.

Om het verlaagde btw-tarief aan te rekenen volstaat het om vanaf heden volgende verklaring op de factuur op te nemen:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan een schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur of debet nota uit te reiken aan de afnemer.”

Gevolgen?

Op basis van deze verklaring, heeft de opdrachtgever een maand tijd om de aannemer op de hoogte te stellen dat er niet voldaan wordt aan de voorwaarden. De verantwoordelijkheid wordt aldus verschoven van degene die de factuur opmaakt naar de eindklant of opdrachtgever. Indien de factuur binnen één maand niet betwist wordt, kan de aannemer niet meer aansprakelijk worden gesteld. Bij betwisting van de factuur, is de aannemer gehouden om binnen één maand een nieuwe factuur op te maken met het gewone btw-tarief van 21%.

Overgangsperiode?

Deze wijziging ging reeds in vanaf 1 januari 2022 maar er wordt voorzien in een overgangsperiode tot 30 juni 2022 waarbij het attest nog steeds gebruikt mag worden. Daarna wordt het verplicht de verklaring op factuur te gebruiken.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.