Icon boekhouding 5

Wijziging of vrijstelling van sociale bijdragen

Elk kwartaal dient u als zelfstandige sociale bijdragen te betalen aan het sociaal verzekeringsfonds.  In ruil krijgt u sociale bescherming op gebied van pensioen, kinderbijslag, uitkeringen bij ziekte en invaliditeit,…  U bouwt met andere woorden rec...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Afbraak en heropbouw van een woning in Vlaanderen

Een woning in Vlaanderen afbreken en heropbouwen kan in bepaalde steden aan het verlaagd tarief van 6% van de BTW. Daar heel wat woningen in Vlaanderen verouderd zijn, wil de Vlaamse Overheid particulieren een duwtje in de rug geven en een motivatie biede...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Investeer nog voor 2020

Investeren werd zeer aantrekkelijk dankzij het zomerakkoord. Deze voordelen zijn echter niet allemaal van onbeperkte duur. Vanaf 01/01/2020 verandert hier en daar terug iets op vlak van investeringsaftrek en afschrijvingsregime.We wezen jullie er ...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Het UBO-register: uitstel tot 30 september 2019

Reeds in een artikel van oktober 2018 informeerden we u over deze informatieverplichting. (UBO register: De nieuwe informatieverplichting vanaf 31 oktober 2018 ).De deadline stond toen nog op 31 maart 2019 maar wordt nu uitgesteld tot 30 september ...

Lees meer
Icon boekhouding 5

De nieuwste ontwikkelingen omtrent het vennootschapsrecht

In 2018 gaven we u al een overzicht van de komende veranderingen die het nieuwe vennootschapsrecht met zich mee zou brengen. Deze waren toen echter n...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Nieuwe wagen: Leasing, renting of een bankfinanciering?

U bent van plan zich als ondernemer een wagen aan te schaffen, maar daarbij rijzen heel wat vragen. De keuze van het model of de kleur raakt u snel over uit, maar hoe financier je die wagen nu best? Met eigen gelden, via een bankfinanciering of toch beter...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Wat bij een belastingcontrole?

Elke zelfstandige is wel wat bang voor ‘de controle’. Bij elke boekhouding kunnen namelijk discussies ontstaan en zaken worden verworpen. Vaak krijgen wij dan ook de vraag hoeveel dit zal kosten. Een eenduidig antwoord kunnen we hierop niet geven, een...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Nieuwe BTW-regeling vouchers vanaf 2019

Wat is een voucher?Met vouchers worden bedoeld de aankoopcheques, cadeaubonnen, geschenkcheques, belevenisbonnen, … die worden uitgegeven door winkeliers of andere gespecialiseerde ondernemingen. Denk bijvoorbeeld aan een Vivabox of een cadeaubon va...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Is de methode Ruysseveldt voorbijgestreefd?

De volle eigendom van een goed kan opgesplitst worden in een vruchtgebruik (degene die de vruchten plukt) en de blote eigendom (de juridische eigenaar van het goed) met elk hun waarde hieraan vastgekoppeld. De vraag reist echter hoe het vruchtgebruik en d...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Doelwijziging: waarom noodzakelijk en procedure

Het statutair of maatschappelijk doel bepaalt de actieradius van uw vennootschap. Belangrijk is dat dit doel ruim genoeg omschreven staat in de statuten van de vennootschap. Het bestuursorgaan mag namelijk geen handelingen stellen die buiten het statutair...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Flexibel onbelast bijverdienen

Sinds 15 juli 2018 kan men onder bepaalde voorwaarden bijverdienen zonder dat er daarop belastingen of sociale bijdragen verschuldigd zijn. In dit artikel verdiepen we ons in enkele van deze mogelijkheden, namelijk het bijverdienen via deeleconomie, door ...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Voordeel alle aard bewoning

Na een lange discussie over de discriminatie bij de berekening van het voordeel alle aard van een woning is er duidelijkheid gekomen over hoe dit vanaf nu berekend zal worden.Vroeger werd er een onderscheid gemaakt tussen woningen met een kadastraa...

Lees meer