Icon doel 1

Enkel toegang tot het UBO-register met een "legitiem belang"

Het Hof van Justitie oordeelde eind 2022 dat het niet langer aanvaardbaar was dat het UBO-register publiek toegankelijk was. Ten gevolge hiervan werd de Belgische UBO-wetgeving met ingang op 17 februari 2023 op enkele punten gewijzigd. Vanaf nu moet men een ‘legitiem belang’ kunnen aantonen om toegang te krijgen tot de gegevens van het UBO-register.

Het UBO-register

Het UBO-register of voluit het register van de “Ultimate Beneficial Owners” van vennootschappen en verenigingen bestaat nu al enkele jaren. Deze onlinedatabank vloeit voort uit de EU-antiwitwaswetgeving en bevat van alle vennootschappen de zogenaamde “uiteindelijk begunstigden” om zo meer transparantie te krijgen in bepaalde vennootschappen of juridische constructies.

Toegang enkel via een legitiem belang?

Oorspronkelijk waren bepaalde gegevens van het UBO-register (o.a. de identiteitsgegevens en omvang van het belang) toegankelijk voor het grote publiek. Het Hof van Justitie oordeelde echter dat dit in strijd is met het recht op eerbiediging van het privé, familie- en gezinsleven en recht op bescherming van persoonsgegevens (verankerd in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie).
Sedert 17 februari 2023 is het register nu enkel toegankelijk voor natuurlijke en rechtspersonen wanneer zij kunnen aantonen dat ze een ‘legitiem belang’ hebben. Dit legitiem belang verwijst voornamelijk naar een activiteit die verband houdt met de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de hiermee verbonden onderliggende activiteiten.
De toegang zal dus voornamelijk voorbehouden zijn voor de overheden, sommige journalisten en ngo’s of uiteraard je boekhouder. De nieuwsgierige buur of concurrent heeft aldus geen toegang meer want zij kunnen geen legitiem belang aantonen. Uw gegevens zijn dus beter beschermd.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.