Icon boekhouding 5

Wat is nieuw in 2020?

Wij informeerden u reeds in eerdere nieuwsberichten over het zomerakkoord die zijn invloed reeds uitoefende sinds 1 januari 2019. Ook het jaar 2020 heeft heel wat voor u in petto. Wij vestigen uw aandacht op de belangrijkste zaken:Vennootschap: *Ve...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Hoe zit het nu met de valse hybrides?

Wij stelden u via ons artikel ‘https://www.accofisc.be/2017/12/hybridewagens-fiscaal-voordeel/’ in 2017 reeds op de hoogte dat vanaf 2020 rekening zou worden gehouden met de  batterijcapaciteit van hybridewagens, die zijn aangekocht sinds 2018. Wordt...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Aanpassing vermeldingen op factuur

De nieuwe vennootschappenwet ging op 1 mei 2019 in werking. Wie vanaf dan van start ging met een vennootschap, werd meteen onderworpen worden aan de nieuwe vennootschapswet en heeft dus meteen de juiste statuten in de oprichtingsakte staan.De best...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Is het voordelig om mijn woonkrediet te verlengen?

Vanaf 01/01/2020 valt de woonbonus bij de aankoop van een woning weg voor leningen die aangegaan worden vanaf die datum. Wie in Vlaanderen een eigen woning aan heeft gekocht en hiervoor een hypothecair krediet aanging, kan de afgeloste bedragen van dit kr...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Versnelde btw-teruggave voor startende ondernemingen vanaf 01/01/2020

Een btw-tegoed terugvragen kan telkens aan het einde van een kwartaal, dit voor zowel kwartaal- als maandaangevers. Vanaf 01/01/2020 kunnen startende ondernemingen, die maandaangever zijn, via een bijzondere vergunning, maandelijks een teruggave van het t...

Lees meer
Icon boekhouding 5

De eBox

In een recent koninklijk besluit, dat in werking trad op 01/10/2019, besliste de belastingadministratie om de aanslagbiljetten van de inkomstenbelasting te versturen via de eBox. Via deze persoonlijke en beveiligde elektronische mailbox, eBox genaamd, ku...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Vergeet uw aandelenregister niet!

Met de invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) zijn enkele nieuwe verplichtingen opgedoken betreffende uw aandelenregister.Vóór 1 januari 2020 moeten in het aandelenregister van uw vennootschap de statutaire of convention...

Lees meer
Icon boekhouding 5

De zorgvolmacht: wat als u niet meer in staat bent uw vermogen te beheren?

Uw vermogen beheren, dat kan u helemaal zelf. Toch? Wat als het plots niet zo makkelijk meer gaat? Sommige gebeurtenissen in ons leven, zoals een ongeval, dementie of ouderdom kunnen het nemen van bepaalde beslissingen moeilijker of zelfs onmogelijk maken...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Transparantie bij FOD Financiën omtrent controleacties

De FOD Financiën zet de voorbije jaren meer en meer in op transparantie. Dit doen ze door open te communiceren over de geplande of lopende controleacties. Ze hopen om via deze weg de belastingplichtigen aan te zetten om spontaan hun fiscale verplichtinge...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Bestuurdersaansprakelijkheid in het WVV

In ons artikel van maart gaven we reeds de belangrijkste wijzigingen omtrent het nieuwe vennootschapsrecht. Er werd toen een overzicht gegeven van de krachtlijnen van de nieuwe wetgeving. Het artikel kan je terugvinden in de link hieronder:https://www...

Lees meer
Icon boekhouding 5

De fiscaal aftrekbare rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering lijkt misschien een overbodige luxe. Je komt echter sneller in aanraking met justitie dan je zou denken, bijvoorbeeld bij een bouwgeschil of een echtscheiding. Deze kosten kunnen hoog oplopen. De rechtsbijstandverzekering bes...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Voorafgaande schatting bij het erven van vastgoed

Elke erfenis dient gewaardeerd te worden op dag van het overlijden. Alle roerende goederen en onroerende goederen dienen bijgevolg geschat te worden. Bij onroerende goederen is het vaak moeilijk hierop een waarde vast te pinnen die dan later niet ter disc...

Lees meer