Icon boekhouding 5

Nieuwe wagen: Leasing, renting of een bankfinanciering?

U bent van plan zich als ondernemer een wagen aan te schaffen, maar daarbij rijzen heel wat vragen. De keuze van het model of de kleur raakt u snel over uit, maar hoe financier je die wagen nu best? Met eigen gelden, via een bankfinanciering of toch beter...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Wat bij een belastingcontrole?

Elke zelfstandige is wel wat bang voor ‘de controle’. Bij elke boekhouding kunnen namelijk discussies ontstaan en zaken worden verworpen. Vaak krijgen wij dan ook de vraag hoeveel dit zal kosten. Een eenduidig antwoord kunnen we hierop niet geven, een...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Nieuwe BTW-regeling vouchers vanaf 2019

Wat is een voucher?Met vouchers worden bedoeld de aankoopcheques, cadeaubonnen, geschenkcheques, belevenisbonnen, … die worden uitgegeven door winkeliers of andere gespecialiseerde ondernemingen. Denk bijvoorbeeld aan een Vivabox of een cadeaubon va...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Is de methode Ruysseveldt voorbijgestreefd?

De volle eigendom van een goed kan opgesplitst worden in een vruchtgebruik (degene die de vruchten plukt) en de blote eigendom (de juridische eigenaar van het goed) met elk hun waarde hieraan vastgekoppeld. De vraag reist echter hoe het vruchtgebruik en d...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Doelwijziging: waarom noodzakelijk en procedure

Het statutair of maatschappelijk doel bepaalt de actieradius van uw vennootschap. Belangrijk is dat dit doel ruim genoeg omschreven staat in de statuten van de vennootschap. Het bestuursorgaan mag namelijk geen handelingen stellen die buiten het statutair...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Flexibel onbelast bijverdienen

Sinds 15 juli 2018 kan men onder bepaalde voorwaarden bijverdienen zonder dat er daarop belastingen of sociale bijdragen verschuldigd zijn. In dit artikel verdiepen we ons in enkele van deze mogelijkheden, namelijk het bijverdienen via deeleconomie, door ...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Voordeel alle aard bewoning

Na een lange discussie over de discriminatie bij de berekening van het voordeel alle aard van een woning is er duidelijkheid gekomen over hoe dit vanaf nu berekend zal worden.Vroeger werd er een onderscheid gemaakt tussen woningen met een kadastraa...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Vergeet de investeringsaftrek niet!

Een onderneming die een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden, een belastingvoordeel krijgen op de aanschaffingswaarde van de investering. Ofwel in één keer ofwel jaarlijks gedurende de afschrijvingstermijn van de investering.In e...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Bijkomende steun voor starters en KMO’s!

Het PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) ondersteunt en begeleidt de toekomst van de Vlaamse economie. Onder het label PMV/z bieden zij een oplossing aan om starters en KMO’s te financieren. Onder hun producten vallen de Startlening, de Cofinancier...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Vlabel teruggefloten door Raad van State!

De Raad van State van 12 juni 2018 vernietigd het Vlabel-standpunt 15004 van 26 april 2017 waardoor een voorafgaandelijke schenking (zonder betaling van schenkingsrechten) opnieuw mogelijk is bij een gesplitste aankoop! De problematiek Stel een koppel k...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Registratierechten Vlaanderen: wat werd gewijzigd?

In Vlaanderen heeft men beslist het verkooprecht te herzien vanaf 1 juni 2018. Daar wij allemaal van tijd tot tijd een huis aan – of verkopen staan we best even stil bij wat precies werd gewijzigd.Tot 1 juni 2018 was er een algemeen verkooprecht van...

Lees meer
Icon boekhouding 5

Eerste boekjaar met zomerakkoord

Over het zomerakkoord werd al heel wat geschreven, maar de gevolgen van de eerste fase van het akkoord (aanslagjaar 2019 en boekjaar ten vroegste 1 januari 2018) zullen snel merkbaar worden. Eind december sluiten namelijk heel wat vennootschappen hun boek...

Lees meer