Icon percentage 4

Hebt u uw cashflow onder controle in deze crisis?

Door de versoepeling van de coronamaatregelen, mocht u mogelijks uw activiteiten terug hervatten. Naast zorgen over social distancing en hygiënemaatregelen, komen daar ongetwijfeld nog financiële kopzorgen bij. Kan u de volgende maanden nog overbruggen dankzij de federale maatregelen op korte termijn of dient u nog verdere steun aan te vragen?

Welke maatregelen kon u recent opnemen ter ondersteuning van de liquiditeitspositie van uw onderneming?

  1. Op korte termijn kon u rekenen op bepaalde steunmaatregelen van de federale overheid die liquiditeiten voorzagen om de eerste maanden (deels) te overbruggen zoals bv. de corona hinderpremie, de compensatiepremie, etc.
  2. Op middellange termijn zijn ondertussen andere maatregelen geïmplementeerd die liquiditeiten voorzien voor de komende jaren zoals bv. de achtergestelde lening van PMV, de uitbreiding van de win-winlening, etc.

Meer gedetailleerde informatie over zowel de korte- als lange termijnmaatregelen kan u hier terugvinden in ons artikel over de coronamaatregelen.

Wat is het belang van cash in deze coronatijden?

Nu de meeste bedrijven heropgestart zijn, wordt stilaan duidelijk welke financiële gevolgen de coronacrisis heeft meegebracht. Het is dus belangrijk om de impact van Covid-19 op uw kaspositie in te schatten.

Kan u door implementatie van bovenstaande maatregelen nog steeds voldoen aan uw verplichtingen op korte én middellange termijn door gebruik te maken van uw huidige liquiditeiten? In deze onzekere tijden, is het des te belangrijker om uw kasstromen goed in te schatten en te voorspellen. Dit vereist een concrete planning per maand of per week die u de komende jaren zal moeten hanteren. Door deze cashprognose uit te oefenen, kan u potentiële tekorten aan cash op tijd anticiperen om zo proactief het beleid over uw onderneming te voeren.

Hoe is uw cashflow samengesteld?

De cashflow is het verschil tussen geld die enerzijds uw onderneming verlaat en anderzijds uw onderneming binnenkomt. Dit kan dus een positief of negatief getal zijn. Bij een negatieve cashflow, loopt uw bedrijf het risico in betalingsmoeilijkheden te komen of zelfs failliet te gaan.

Wat is er o.a. belangrijk in uw cashprognose?

  1. Opvolging klanten en leveranciers

Volg handelsvorderingen voldoende op. Hoe zit het met de liquiditeit van uw klanten? Verwacht u zich aan ernstige betalingsmoeilijkheden, dan wordt misschien beter een waardevermindering geboekt. Hou achterstallige betalingen in de gaten en los factuurgeschillen op. Voer ook genoeg gesprekken met uw leveranciers zodat u ook tijdig hun financiële situatie kan inschatten. Check ook even de ontvangen betalingsvoorwaarden of u de betalingstermijn eventueel kan laten verlengen.

  1. Beperk uw uitgaven en kosten

Stel eventueel nog even die grote investering uit indien die niet-essentieel is. Er zijn ook maatregelen vastgelegd door de overheid waarbij er uitstel van betaling verkregen kan worden van btw-schulden, bedrijfsvoorheffing enzoverder. Schrap dus slim enkele kosten door bv. niet-noodzakelijke abonnementen stop te zetten. Hou uw stock onder controle door sommige automatische bestellingen tijdelijk op te schorten. Let ook op met grote (risicovolle) bestellingen, vraag hier eventueel een voorafbetaling van uw klant.

Let wel op! Voer niet té overhaast besparingen door zonder hier een lange termijn visie op toe te passen. Door kosten te schrappen, heeft dit immers altijd meer effect dan enkel de kostenpost zelf. Indien u bv. veel bespaart op IT of technologie zal dit waarschijnlijk geen positief effectief op langere termijn teweeg brengen aangezien digitale innovatie meestal zelf zorgt voor besparingen doordat taken geautomatiseerd worden. Ook uw kostenpost marketing drastisch verlagen, kan nefast zijn voor uw zaken. Het is belangrijk dat potentiële klanten weten dat u terug aan het werk bent én onder de juiste hygiënische omstandigheden.

Bijkomende financieringen noodzakelijk?

Merkt u bij uw cashprognose dat u cash tekort komt, dan hebt u eventueel nog bijkomende bankfinanciering of steun van PMV nodig. Kan u nog beroep doen op andere coronamaatregelen op langere termijn?

Laat Accofisc u begeleiden met de nodige tools om zo een toekomstscenario uit te werken op maat van uw onderneming zodat u uw kasstromen correct kan inschatten. Een goed beheer van kasmiddelen zorgt immers voor meer financiële rust in uw bedrijf en geeft meer vertrouwen aan externe investeerders. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.