Icon boekhouding 5

Geschenken: altijd aftrekbaar?

Een leuke attentie voor uw klanten of een cadeau voor uw personeel? Ondanks de vaak foutieve veronderstellingen, zijn geschenken in het kader van uw werkzaamheid en de aangerekende BTW erop, niet altijd fiscaal aftrekbaar.

Relatiegeschenken

Fiscaal

Geschenken, bestemd voor uw klanten, zijn 50% fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat het om een ‘gering’ geschenk gaat.

Koopt u een duurder geschenk (> € 125,00), dan zal de verkrijger belast worden op de waarde van het geschenk, alsof het een voordeel in natura (loon) is. U dient hiertoe een fiche 281.50 op te stellen. Voor u is deze kost 100% aftrekbaar. Al zal dit niet de bedoeling zijn van uw ‘geschenk’.

BTW

De BTW is 100% aftrekbaar op geschenken aan zakenrelaties, met een aankoopwaarde (excl. BTW) < € 50,00.

Uitzonderingen:

  • Geschenk met een aankoopwaarde (excl. BTW) > € 50: 0% BTW-aftrek
  • Sterke dranken: 0% BTW-aftrek
  • Stalen, monsters, reclameartikelen: 100% BTW-aftrek
Stalen, monsters, reclameartikelen

Wanneer u stalen of monsters uitdeelt aan zakenrelaties, teneinde hen met producten die u verkoopt of vervaardigt kennis te laten maken, is zowel de kost als de BTW erop steeds 100% aftrekbaar. U dient wel steeds bewijsstukken voor te kunnen leggen (factuur, uitnodiging event, …).

Voor sterke dranken geldt dit niet: 0% BTW-aftrek.

Er is ook geen enkele beperking van toepassing wanneer u reclameartikelen, voorzien van uw firmanaam/logo, uitdeelt aan een breed publiek: agenda’s, kalenders, balpennen,...

Het mag hierbij niet gaan om verbruiksgoederen (chocolade, wijn,…) en de artikelen moeten een bescheiden waarde hebben.

Gelegenheidsgeschenken aan personeel

Fiscaal

Voorwaarden: fiscaal gunstig

Om fiscaal gunstig iets aan medewerkers te kunnen schenken (in geld, in natura of in geschenkbons), dient dit te gebeuren ter gelegenheid van een specifieke gebeurtenis. De fiscus legt tevens een maximumbedrag op als voorwaarde om de kost 100% in aftrek te kunnen nemen:

  • Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar of een jaarlijkse speciale gebeurtenis (vb. verjaardag): maximum € 40 (incl. BTW) per werknemer + € 40,00 per kind ten laste (Max. 1 feest per jaar én collectief toegekend aan alle werknemers)
  • Eervolle onderscheiding: maximum € 120,00
  • Werknemer die huwt/wettelijk samen gaat wonen: maximum € 245,00
  • Werknemer die op pensioen gaat: € 40,00 per dienstjaar (min. € 120 en max. € 1.000,00)
Voorwaarden niet voldaan

Als de onderneming een gelegenheidsgeschenk met een te hoge waarde toekent of deze niet collectief toekent, geeft dit volgende gevolgen:

  • Geschenk >€ 40,00 en <€ 50,00: Het geschenk wordt beschouwd als een ‘gering geschenk’. Onderneming: kost is fiscaal niet aftrekbaar. Werknemer: geschenk is niet belastbaar
  • Geschenk > € 50,00: Het volledige geschenk wordt beschouwd als bezoldiging voor de werknemer. Onderneming: kost is 100% aftrekbaar. Werknemer: volledig geschenk wordt beschouwd als loon en belast bij de werknemer .
Geboortegeschenk

Geboortegeschenken vallen onder de normale regeling van sociale voordelen. Het gaat om een individueel toegekend voordeel, die niet belast wordt bij de werknemer en niet aftrekbaar is als kost bij de werkgever. Dit op voorwaarde dat het om een gering geschenk gaat (< € 50,00).

Geeft u een duurder geboortegeschenk, dan zal de werknemer erop belast worden alsof het een bezoldiging betreft. Voor de werkgever maakt het een aftrekbare kost uit.

BTW

De BTW is aftrekbaar zolang de geschenken maximum € 50,00 (exclusief BTW) bedragen en collectief toegekend worden.

Met geschenken aan zakenrelaties en werknemers, dient u steeds indachtig te zijn, teneinde te vermijden dat uw goede bedoelingen omgezet worden in een vergiftigd geschenk, waarbij de verkrijger belast wordt op het geschenk. Lees steeds de fiscale voorwaarden na om zo fiscaal gunstig mogelijk een geschenk toe te kunnen kennen.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.