Icon grafiek 2

Handelshuur tijdens de coronacrisis

(laatste update 30/03/2020)

Niet-essentiële winkels en horecazaken moeten door de genomen coronamaatregelen verplicht sluiten. De meeste handelaars zijn echter geen eigenaar van het pand waarin ze hun activiteit uitoefenen. Er bestaat dan ook veel onduidelijkheid over de huur van deze ruimtes bij zowel huurders als verhuurders. Moet een huurder nog steeds huur betalen? Kan het contract zomaar stopgezet worden?

De coronamaatregelen als reden tot opzeg of ontbinding van het handelshuurcontract?

Indien de huurder contact opneemt met de verhuurder en het contract wil opzeggen of ontbinden (buiten de wettelijke termijnen om), dan kan hij zich niet beroepen op de coronamaatregelen om dat zomaar te doen. De wetgeving omtrent de coronamaatregelen laat dit niet toe.

Telt corona als overmacht?

Er is sprake van overmacht wanneer u onmogelijk een verplichting kan nakomen door een reden buiten uw schuld om die onvoorzienbaar was. Hierdoor kunnen uw verplichtingen tijdelijk of definitief opgeschort worden.

Het is echter helemaal niet zeker dat corona een overmachtssituatie is. Het coronavirus zelf kan trouwens nooit een overmachtsgrond uitmaken aangezien het virus op zich de betaling van de huur niet onmogelijk maakt. De maatregelen van de overheid waarbij alle niet-essentiële winkels/horecazaken en dergelijke gesloten werden, kunnen eventueel wél beoordeeld worden als overmacht. Bij discussie zal een onafhankelijk rechter hierover oordelen waarbij rekening gehouden wordt met heel wat concrete omstandigheden zoals bijvoorbeeld inkomensverlies, duurtijd van de maatregel, etc.

Er kan dus niet zomaar eenzijdig door de huurder beslist worden om de huurgelden op te schorten.

Wat als de huurder toch geen huur meer betaalt? Wat kan de verhuurder doen?

De huurder wenst de betaling van zijn huur tijdelijk op te schorten en doet hiervoor beroep op overmacht. De huurder moet de verhuurder meteen in kennis stellen van deze opschorting waarbij een bewijs van overmacht niet mag ontbreken.

De verhuurder reageert best zo snel mogelijk op deze kennisgeving. Bij laattijdige (of helemaal geen) reactie kan dit aanzien worden als stilzwijgende goedkeuring van deze opschorting door overmacht. Idealiter wordt er door onderling overleg tussen de verhuurder en de huurder een akkoord bekomen. Indien dit niet mogelijk is, dan kan de verhuurder naar de rechtbank stappen die zal beslissen of er al dan niet sprake is van overmacht. De uitkomst van deze procedure is echter heel erg onzeker en het is niet onbestaande dat de rechter een tussenweg zal opleggen om de huurder een stuk te beschermen tijdens deze coronacrisis.

Wat kan er dan wel?

Er wordt hier vooral gerekend op de solidariteit tussen de huurder en verhuurder. In onderling overleg kan er afgesproken worden dat de huur tijdelijk verlaagd of opgeschort wordt zodat de huurder wat meer ademruimte heeft tijdens deze coronacrisis. We adviseren dan ook om hier een gulden middenweg in te kiezen.

Wij blijven steeds bereikbaar op het gewone telefoonnummer. Neem zeker contact op met ons kantoor indien u vragen hebt over uw handelshuur.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.