Icon boekhouding 5

Aanpassing vermeldingen op factuur

De nieuwe vennootschappenwet ging op 1 mei 2019 in werking. Wie vanaf dan van start ging met een vennootschap, werd meteen onderworpen worden aan de nieuwe vennootschapswet en heeft dus meteen de juiste statuten in de oprichtingsakte staan.

De bestaande vennootschappen moeten hun statuten in overeenstemming brengen met de bepalingen van het WVV op de eerstvolgende statutenwijziging die ze doorvoeren na 1 januari 2020. Indien dit niet voorkomt, dan moeten de statuten uiterlijk op 1 januari 2024 verplicht worden aangepast. De vennootschappen kunnen echter ook opteren (“Opt-in”) om vóór 1 januari 2020 al deze bepalingen toe te passen.

Toch veranderen vanaf 01/01/2020 voor iedereen al enkele zaken:

  • Een nieuwe alarmbelprocedure wordt nu al toegepast omdat de BV en de CV geen maatschappelijk kapitaal hebben. Vanaf nu zijn er twee testen. Een om na te zien of het eigen vermogen van de BV of CV niet negatief wordt, een tweede om de liquiditeitspositie van de vennootschap te controleren.
  • Als blijkt dat de solvabiliteit of de liquiditeit van de vennootschap in het gedrang zou komen zal een winstuitkering niet mogelijk zijn.
  • Het kapitaal en de wettelijke reserves in een BV en in een CV wordt omgevormd in een onbeschikbare eigen vermogen. Tenzij u dit anders bepaalt in de statuten.
  • Vennootschappen moeten de nieuwe benamingen en afkortingen gebruiken: een BVBA heet vanaf dan een BV en een CVBA wordt een CV.

Denk er dus aan om de vennootschapsnaam aan te passen op uw website, naamkaartjes, briefpapier en andere benodigdheden. Voorlopig is er in de wet nog geen sanctie voorzien als dit alles niet volledig in orde is vanaf 01/01/2020. In het slechtste geval kan u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor verbintenissen die werden aangegaan met de oude benaming. Wij raden u bijgevolg aan dit zo snel mogelijk in orde te stellen.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.