Icon boekhouding 5

Vergeet uw aandelenregister niet!

Met de invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) zijn enkele nieuwe verplichtingen opgedoken betreffende uw aandelenregister.

Vóór 1 januari 2020 moeten in het aandelenregister van uw vennootschap de statutaire of conventionele overdrachtsbeperkingen van aandelen, alsmede clausules inzake de bepalingen van afwijkende stemrechten of afwijkende winstrechten van aandelen worden vermeld.

Wat betekent dit concreet?

Voorbeeld 1: in de statuten van uw vennootschap of een afgesloten aandeelhoudersovereenkomst staat er dat u uw aandelen niet mag verkopen aan een derde zonder de voorafgaande goedkeuring van alle aandeelhouders. Dit kwalificeert als een overdrachtsbeperking en dient volgens het nieuwe WVV opgenomen te worden in het aandelenregister.

Voorbeeld 2: in de statuten van uw vennootschap hebt u een verdeling van uw aandelen gedaan in A en B aandelen waarbij de A aandelen elk twee stemmen per aandeel vertegenwoordigen i.p.v. het normale 1 stem per aandeel. Dit kwalificeert dus als een afwijkend stemrecht. Ook deze bepaling dient opgenomen te worden in het aandelenregister.

Een praktische oplossing

De meest eenvoudige oplossing om hieraan tegemoet te komen, is achteraan het aandelenregister een kopij van de gecoördineerde statuten op te nemen (in te nieten) waarin deze statutaire overdrachtsbeperkingen zijn opgenomen. Indien er ook een aandeelhoudersovereenkomst is afgesloten, dan neemt u hiervan best ook een kopij op in het aandelenregister.

Voor welke vennootschapsvormen?

Dit is zowel geregeld in het WVV voor de Besloten Vennootschap (BV) als de Coöperatieve Vennootschap (CV) en de Naamloze Vennootschap (NV). Opmerkelijk is wel dat er voor de Vennootschap Onder Firma (VOF) en Commanditaire Vennootschap (CommV) geen bepalingen zijn opgenomen i.v.m. het houden van een aandelenregister en dus ook niet i.v.m. het opnemen van deze specifieke bepalingen.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.