Icon boekhouding 5

De eBox

In een recent koninklijk besluit, dat in werking trad op 01/10/2019, besliste de belastingadministratie om de aanslagbiljetten van de inkomstenbelasting te versturen via de eBox.

Via deze persoonlijke en beveiligde elektronische mailbox, eBox genaamd, kunt u dan alle officiële documenten van de overheid digitaal ontvangen, bewaren en beheren.

Activatie eBox

Deze digitalisering zal niet automatisch gebeuren. Als u de aanslagbiljetten liever op papier blijft ontvangen, kan dat nog altijd en hoeft u helemaal niets te doen. Opteert u er wel voor om alles digitaal te ontvangen, dan dient u de eBox te activeren via de link www.mye-box.be. Telkens wanneer u een nieuw document ontvangt, zal u een melding krijgen in uw mailbox.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners moeten beiden de eBox activeren alvorens het elektronisch aanslagbiljet aldaar te kunnen ontvangen.

Deze activatie kan te allen tijde opnieuw ingetrokken worden indien u op een later tijdstip verkiest de documenten opnieuw per post te ontvangen.

Doel eBox

Doccle, Bpost bank en TrustO kunnen ondertussen ook gekoppeld worden aan de eBox. De komende jaren zal men steeds meer officiële documenten van FOD Financiën of andere federale instellingen versturen via deze elektronische mailbox. De overheid beoogt hiermee een efficiëntere dienstverlening en minder papierverbruik. Voorlopig beperkt eBox zich tot het inzien en bewaren van documenten. In de toekomst zal het zelfs mogelijk zijn om op een publicatie te reageren.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.