Icon biljetten 1

Belastingvrij doorschenken aan je (klein)kinderen

Sinds de hervorming van het erfrecht op 1 september 2018, is het mogelijk om fiscaalvriendelijk een stukje erfenis door te schuiven naar je (klein) kinderen via een “doorgeefschenking”. Hieronder een overzicht van de voorwaarden en beperkingen.

Wat is de doorgeefschenking?

De doorgeefschenking maakt het mogelijk om een deel van je verkregen erfenis belastingvrij door te schenken aan je kinderen of kleinkinderen. Je kiest zelf welke goederen je wilt behouden en welke je wilt doorschenken.

Dit in tegenstelling tot de “wettelijke erfenissprong” waarbij de volledige nalatenschap geweigerd wordt, waardoor deze naar je kinderen gaat en zij rechtstreeks erven (en dus erfbelasting betalen). Deze laatste techniek is niet zo populair gezien er niet gekozen kan worden een deel van de erfenis te houden en een deel te weigeren.

Voorwaarden van de doorgeefschenking

Belastingvrij doorschenken is mogelijk onder volgende voorwaarden:

 • de schenking gebeurt bij notariële akte;
 • de vrijstelling moet formeel in de schenkingsakte aangevraagd worden;
 • de schenking mag niet gebonden zijn aan een opschortende voorwaarde of termijn;
 • het overlijden van de erflater dateert van na 1 september 2018;
 • de nalatenschap valt open in het Vlaams gewest;
 • de schenking moet binnen één jaar na overlijden van de erflater gebeuren;
 • de erfbelasting moet op moment van de schenking betaald zijn;
 • de doorgeefschenking mag enkel aan afstammelingen;
 • de verkrijging moet belast zijn geweest aan het tarief in rechte lijn of tussen partners.

Voorwerp van de doorgeefschenking

Dit zal voornamelijk afhankelijk zijn van zowel je situatie op privévlak als op vlak van je onderneming, maar ook het bedrag van de gift.

Indien éérst extra loon moet worden opgenomen om dan de gift privé te doen, is het doorgaans voordeliger om de gift met de vennootschap te laten betalen. De totale belastingbesparing zal via de vennootschap voordeliger zijn dan privé met extra loonopname. Kleinere bedragen zonder daarvoor extra loon op te nemen doe je vaak beter privé.

Wettelijke beperkingen

De volledige nalatenschap belastingvrij doorschenken kan natuurlijk niet. Er zijn enkele beperkingen opgelegd:

 • De doorgeefschenking mag niet méér bedragen dan de waarde van de uit de erfenis verkregen goederen en waar dus erfbelasting is op betaald;
 • De vrijstelling van belasting mag maar maximaal gelijk zijn aan de eerder betaalde erfbelasting.

Hou wel rekening met het progressievoorbehoud. Indien je zoon/dochter of kleinkind(eren) in de laatste 3 jaar al een schenking van onroerende goederen ontvangen hebben, wordt deze ook meegeteld om de schenkbelasting te berekenen.

Enkele illustraties

Situatie 1: Schenking onroerend goed van 300.000 euro.

Paul erft een onroerend goed van zijn ouders van 300.000 euro en wenst het te schenken aan zijn dochter Sofie.

Voor het onroerend goed betaalde Paul reeds een erfbelasting van 33.000 euro (% afhankelijk van situatie). Paul schenkt het onroerend goed aan zijn dochter en de te betalen schenkbelasting zou 22.500 euro zijn (% afhankelijk van situatie). Aangezien alle voorwaarden zijn voldaan, wordt de schenkbelasting volledig vrijgesteld m.a.w. Sofie hoeft de schenkbelasting van 22.500 euro niet meer te betalen.

Situatie 2: Paul erft geld en schenkt aan Sofie een onroerend goed uit eigen vermogen.

Als Paul geld erft van zijn ouders en hierna een onroerend goed uit zijn eigen vermogen schenkt aan Sofie, dan zal er geen vrijstelling zijn van de schenkbelasting aangezien het onroerend goed géén deel uitmaakte van de erfenis.

Situatie 3: Paul erft een onroerend goed en schenkt geld aan Sofie

Paul erft een onroerend goed van 300.000 euro van zijn ouders en betaalt daarvoor erfbelasting van 33.000 euro. Paul schenkt nu 300.000 euro in geld aan zijn dochter Sofie, dan zal Sofie geen schenkbelasting moeten betalen als aan alle voorwaarden is voldaan.

Meer weten over successie? Neem dan zeker contact op met Accofisc.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.