Icon grafiek 6

Digitaliseer je aandelenregister met eStox

Als ondernemer weet je dat een aandelenregister een essentieel instrument is in je vennootschap. Dit register, dat weergeeft wie hoeveel aandelen bezit, is onder andere belangrijk om bewijs van aandeelhouderschap te leveren aan derden bv. bij het bijeenroepen van de algemene vergadering, voor het wijzigen van statuten of het aanvragen van kredieten.

Vennootschappen hebben nu echter de mogelijkheid om het oude papieren register, dat al snel eens wordt kwijt geraakt of niet tijdig en correct aangevuld, te vervangen door een elektronisch effectenregister, genaamd “eStox”.

Voordelen eStox

EStox is ontwikkeld door notarissen, accountants en belastingadviseurs om een eenvoudige online applicatie te hebben die betrouwbaar en veilig is.

Het elektronisch aandelenregister biedt heel wat voordelen:

  • Alle gegevens worden online bijgehouden waardoor je het register overal kunt raadplegen. Bovendien is het op deze manier onmogelijk om de gegevens te verliezen;
  • De ingevulde gegevens zijn betrouwbaar want elke registratie gebeurt door notarissen, accountants en belastingconsulenten die geen wijziging zullen aanbrengen zonder bewijsstuk;
  • Een aandeel kan voortaan verschillende rechten omvatten bv. meer dan één stemrecht per aandeel. Via eStox is het beheer van deze verschillende rechten gemakkelijker;
  • Je kunt rekenen op absolute discretie want naast notarissen, accountants en belastingconsulenten, die allen gebonden zijn door het beroepsgeheim, is eStox enkel toegankelijk voor de bestuurders en aandeelhouders van de vennootschap.

Link tussen eStox en UBO

Sinds enkele jaren is het wettelijk verplicht om te melden wie de “uiteindelijke begunstigde” of “Ultimate Beneficial Owner” is van je vennootschap. Het gaat met name over de aandeelhouders die meer dan 25% van de aandelen bezitten. Dit moet normaal afzonderlijk via het UBO-register ingevuld worden en ook jaarlijks worden bevestigd. Bij laattijdige bevestiging riskeer je een boete tot 50.000,00 euro. Via eStox gaan deze gegevens automatisch naar het UBO-register en wordt deze jaarlijkse verplichte bevestiging ook automatisch in orde gebracht.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.