Icoon mens groen 3

Wat zijn jouw rechten als minderheidsaandeelhouder?

Denk je als minderheidsaandeelhouder helemaal geen zeggenschap te hebben over de richting waar jouw vennootschap naartoe gaat? Dat is niet helemaal correct. Als minderheidsaandeelhouder heb je bepaalde rechten om...

Lees meer
Icon klanttevredenheid 2

E-Box Enterprise: werkt u er al mee?

Via het systeem e-Box Enterprise kan uw onderneming documenten en berichten ontvangen van diverse overheidsinstellingen.

Lees meer
Icoon achtergrond groen 2 groen 3

De elektrische bedrijfswagen en zijn voordelen

Elektrische wagens zijn hip, zoveel is duidelijk. Een elektrische bedrijfswagen als milieuvriendelijke optie wordt dan ook steeds meer gekozen door zowel werkgever als werknemer. Welke fiscale voordelen hangen hieraan vast? In welke kosten mag u tussenkomen als werkgever?

Lees meer
Icoon percentage groen 1

Hervorming Vlaamse erf- en schenkbelasting sinds 1 juli 2021

De Vlaamse overheid heeft met het decreet van 19 maart 2021 enkele belangrijke regels inzake de Vlaamse erf- en schenkbelasting gewijzigd. Deze aanpassingen zijn van toepassing op alle nalatenschappen die openvallen vanaf 1 juli 2021.

Lees meer
Icon grafiek 4

Controle van het btw-nummer, waarom en hoe doet u dat het beste?

Om eventuele boetes te vermijden, is het belangrijk dat u bij het opmaken van bepaalde facturen steeds controleert of uw klant een geldig btw-nummer bezit én of deze periodieke btw-aangiftes indient. Deze controle van het btw-nummer kan via verschillende manieren die elk hun eigen voor- en nadelen hebben.

Lees meer
Icon doel 2

Steunmaatregelen in coronatijden (update)

(laatste update 07/04/2022) Voor ondernemingen die getroffen zijn door de COVID-19 crisis nam de regering al diverse maatregelen om ze te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode...

Lees meer
Icon percentage 4

Kent u al de nieuwe btw-regels inzake e-commerce (afstandsverkopen)?

Op 1 juli 2021 werden er nieuwe, eenvoudigere btw-regels van kracht voor de e-commerce (afstandsverkopen). Het vroegere MOSS-systeem werd uitgebreid naar het eenvoudigere OSS-systeem....

Lees meer
Icon percentage 3

Fiscaalvriendelijk investeren in bedrijven

Veel Belgische bedrijven hebben het moeilijk om in deze coronatijden hun hoofd boven water te houden. Om hen een duwtje in de rug te geven, besliste de overheid een aantal investeringsinitiatieven aan te moedigen. Op deze manier kunnen Vlaamse particulier...

Lees meer
Icon grafiek 5

De bedrijfsfiets en zijn fiscale voordelen

Bedrijfswagens komen tegenwoordig vaak lijnrecht tegenover het milieu te staan en worden beschouwd als een grote bron van luchtvervuiling. In dit artikel gaan we dieper in op een alternatief transportmiddel, namelijk de bedrijfsfiets en de toegestane fisc...

Lees meer
Icon biljetten 1

Hoe correct schenken vóór gesplitste aankoop van een vastgoed?

Wanneer de populaire techniek van het gesplitst aankopen van een vastgoed gehanteerd wordt, vindt er vaak eerst een schenking van gelden plaats. Er is jarenlang discussie geweest op welk tijdstip deze schenking moest plaatsvinden opdat er geen erfbelastin...

Lees meer
Icon doel 2

Mobiliseer uw belastingvrije reserves

Heeft u nog belastingvrije reserves op de balans van uw vennootschap staan, dan worden deze bedragen ooit (en uiterlijk bij ontbinding van uw vennootschap) belast. De fiscus geeft u 2 boekjaren de tijd om deze op vrijwillige basis reeds eerder te laten be...

Lees meer
Icoon achtergrond groen 2 groen 3

Vrijstelling patronale RSZ-bijdragen eerste werknemer

In een poging van de overheid om bedrijven te stimuleren een eerste werknemer in dienst te nemen en zo de werkgelegenheid te bevorderen, werd beslist een vrijstelling van de patronale basisbijdragen RSZ toe te kennen op het loon van de eerste werknemer, ...

Lees meer