Icon grafiek 1

Zelfstandig helper: wat, wanneer en hoe?

Wat is een zelfstandig helper?

Een zelfstandig helper is iemand die zelf geen zaak heeft maar wel een andere zelfstandige helpt of vervangt in diens zaak, zonder daarbij verbonden te zijn aan een arbeidsovereenkomst.

Als zelfstandig helper kan je enkel werkzaam zijn bij een zelfstandige met een eenmanszaak, niet bij een vennootschap.

Let op, als je gehuwd bent of officieel samenwoont, moet je je aansluiten als meewerkend echtgen(o)ot(e).

Rechten en plichten

Je kan zelfstandig helper zijn in hoofdberoep, in bijberoep, via de regeling “gelijkstelling met bijberoep” (artikel 37, m.a.w. je kan in aanmerking komen voor vrijstelling of vermindering van je sociale bijdrage onder bepaalde voorwaarden) of als gepensioneerde.

Als zelfstandig helper ben je verplicht om je in te schrijven bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, ook als je gepensioneerd bent.

Je moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds in de volgende gevallen:

  • vanaf 1 januari van het jaar waarin je 20 wordt, of eerder als je voor die datum gehuwd bent;
  • als je geen student meer bent die recht heeft op kinderbijslag (nieuwe benaming = Groeipakket);
  • wanneer je regelmatig of meer dan 90 dagen per jaar als helper werkt.

Zelfstandige helpers toevallige helpers

Toevallige helpers zijn personen die af en toe (zonder regelmaat!) een handje toesteken in je zaak en dit niet meer dan 90 dagen per jaar. Toevallige helpers moeten zich dan ook niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Zelfstandige helpers werkende vennoot

Een werkend vennoot is iemand die actief deelneemt aan het beheer en de dagelijkse activiteiten van de vennootschap en ook aandelen op eigen naam bezit binnen de vennootschap. Een werkend vennoot moet zich net als een zelfstandige helper ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Zelfstandige helpers ≠ meewerkende echtgenoten

Een meewerkende echtgenoot is iemand die zijn partner regelmatig helpt in zijn éénmanszaak. De meewerkende echtgenoot dient zich onder statuut “meewerkend echtgeno(o)t(e)” aan te sluiten bij hetzelfde sociale verzekeringsfonds als de partner indien hij/zij gehuwd is of wettelijk samenwonend.

Indien gehuwd maar de meewerkende echtgenoot werkt nog minstens 50% in loondienst of indien feitelijk samenwonend, dan zal de meewerkende echtgenoot niet in aanmerking komen voor het statuut “meewerkend echtgeno(o)t(e)” en zal hij/zij aangesloten moeten worden als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep.

Belangrijk: vanaf 1 juli 2024 zullen werkende vennoten en zelfstandige helpers in de bouw- en schoonmaaksector verplicht ingeschreven moeten worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Meer hierover lees je in ons artikel Werkende vennoten en zelfstandige helpers: nieuwe registratieplicht vanaf 1 juli 2024 in de bouw- en schoonmaaksector”.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.