Icon mens 1

Werkende vennoten en zelfstandige helpers: nieuwe registratieplicht vanaf 1 juli 2024 in de bouw- en schoonmaaksector

Om misbruik van het zelfstandigenstatuut te voorkomen, worden vennootschappen met werkende vennoten en eenmanszaken met zelfstandige helpers in de bouw- en schoonmaaksector vanaf 1 juli onderworpen aan een nieuwe registratieplicht.

Wat houdt de registratieplicht in?

Elke vennootschap in de bouw- en schoonmaaksector moet haar werkende vennoten registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze verplichting geldt ook voor zelfstandige éénmanszaken in de bouw- en schoonmaaksector die zelfstandige helpers in dienst hebben. Niet helemaal zeker wat een zelfstandig helper is? Ontdek het hier.

Voor volgende personen geldt de registratieplicht niet:

  • de stille vennoot: vennoten die geen enkele activiteit uitoefenen in de vennootschap;
  • de vennoot die in loondienst werkt binnen de vennootschap;
  • de mandataris met aandelen die geen 'operationele activiteiten' uitoefent binnen de vennootschap en dus enkel bestuurlijke handelingen stelt in het kader van zijn mandaat;
  • de meewerkende echtgeno(o)t(e);
  • de toevallige helper die op onregelmatige basis en minder dan 90 dagen per jaar helpt;
  • en de student-helper vóór de 1e januari van het jaar waarin hij de leeftijd van 20 jaar bereikt tenzij hij gehuwd is.

Hoe correct registreren?

De registratie gebeurt via My Enterprise, een beveiligde overheidsapplicatie gekoppeld aan de Kruispuntbank van Ondernemingen en moet gebeuren vóór aanvang van de activiteit. Hierbij worden de identificatiegegevens van de werkende vennoten en zelfstandige helpers, samen met de begin- en einddatum van hun activiteiten, doorgegeven. De einddatum moet binnen 15 dagen na het beëindigen van de activiteit worden gemeld.

Overgangsmaatregel: Voor werkende vennoten en zelfstandige helpers die hun activiteiten al aangevat hebben voor 01/07/2024 of zullen aanvatten tussen 01/07/2024 en 31/12/2024, is er tijd tot 31 december 2024 om hen te registreren. Vanaf 01/01/2025 geldt de algemene regel (dus registratie vóór aanvang van activiteit).

Belangrijk: niet iedereen binnen de vennootschap heeft toegang tot My Enterprise. Alleen de personen die bevoegd zijn om de entiteit te vertegenwoordigen, hebben automatisch toegang.

Niet tijdig of correct registreren van werkende vennoten en zelfstandige helpers kan leiden tot een administratieve boete van 500 tot 4.000 euro.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.