Icon euro een 1

Invoering pensioenbonus vanaf 1 juli 2024

Terug van weggeweest, de pensioenbonus. Vanaf 1 juli wordt deze bonus terug ingevoerd om werknemers, zelfstandigen en ambtenaren te stimuleren nog een tijd verder te werken nadat ze al recht hebben op hun pensioen.

Wat is de pensioenbonus?

Zelfstandigen, werknemers en ambtenaren die langer werken dan hun vroegst mogelijke pensioendatum, kunnen gedurende maximaal drie jaar progressief een pensioenbonus opbouwen.

Deze bonus kan je ontvangen op voorwaarde dat je ten vroegste op 1 januari 2025 met pensioen gaat. Stel dat je pensioendatum al valt op 01/06/2024 maar je wenst toch verder te werken en de pensioenbonus op te bouwen, dan wordt de pensioenbonus opgebouwd met ingang op 01/07/2024 mits er uiteraard verder gewerkt wordt. Vanaf 1 januari kan je dan op pensioen gaan en ontvang je je pensioenbonus ten belope van 6 maanden (periode 01/07/2024 – 31/12/2024). De opbouw van de pensioenbonus start dus vanaf je vroegste pensioendatum, maar niet eerder dan 1 juli 2024 en stopt zodra je een Belgisch rustpensioen opneemt.

Ook als je deeltijds werkt, kan je een pensioenbonus opbouwen die dan in verhouding zal zijn met de arbeidsduur. Daarnaast telt ook elke gewerkte dag na je vroegste pensioendatum (rekening houdende met vroegste datum 01/07/2024) mee voor de opbouw. Werk je dus maar één dag langer, dan krijg je een bonus voor één dag.

Wat met zelfstandigen?

Voor zelfstandigen begint de opbouw van hun pensioenbonus op de eerste dag van het kwartaal waarin ze met pensioen kunnen gaan. De opbouw stopt op de laatste dag van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin het pensioen wordt opgenomen, met een maximum van drie jaar.

Bedrag van de bonus?

Het bedrag van de pensioenbonus is afhankelijk van het aantal loopbaanjaren dat je hebt gepresteerd op je vroegst mogelijke pensioendatum.

Als je drie jaar langer voltijds werkt bij een gewone loopbaan (minder dan 43 jaar op de vroegste pensioendatum), kan je een pensioenbonus opbouwen tot €23.565,06. Bij een lange loopbaan (van minstens 43 jaar op de vroegste pensioendatum) en als je drie jaar langer doorwerkt, kan de bonus oplopen tot €35.347,59.

De pensioenbonus is belastingvrij en wordt netto bovenop je pensioen uitgekeerd. Dit bedrag wordt enkele maanden na pensionering in één keer uitbetaald (standaardregeling), of kan op verzoek maandelijks worden gespreid.

De wet stelt een maximum aan de totale som van je pensioenen (zowel wettelijk als aanvullend) en de pensioenbonus: deze mag niet meer bedragen dan €8.129,08 bruto per maand of €97.548,92 bruto per jaar. Als dit plafond wordt overschreden, wordt de pensioenbonus beperkt. Aan je wettelijk pensioen verandert er echter niets.

Hoe krijg ik deze bonus?

Je hoeft de pensioenbonus niet aan te vragen, deze wordt automatisch berekend door de Federale Pensioendienst zodra je met pensioen gaat.

Tip! Vanaf nu kan u op www.mypension.be zien vanaf wanneer je je pensioenbonus kan opbouwen (nog niet zichtbaar voor ambtenaren).

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.