Icon grafiek 4

Terugbetaling elektriciteit bedrijfswagen aan werknemer? Wat met het voordeel alle aard?

Sinds de goedkeuring van het wetsvoorstel voor een groener bedrijfswagenpark, kiezen steeds meer werkgevers en werknemers voor een elektrische of hybride bedrijfswagen. Toch was er nog veel onduidelijkheid over de fiscale behandeling rond de terugbetaling van de elektriciteitskosten aan de werknemer. Dit werd verduidelijkt door de minister van Financiën in een antwoord op een parlementaire vraag.

We kijken hiervoor naar verschillende situaties:

De werkgever stelt een laadpaal/thuislader ter beschikking

Indien de werkgever een laadpaal/thuislader ter beschikking stelt aan de werknemer, kunnen de kosten van elektriciteit door de werkgever terugbetaald worden onder vier voorwaarden:

 • De laadpaal of thuislader wordt door de werkgever ter beschikking gesteld;
 • De laadpaal toont aan via een specifiek communicatiesysteem hoeveel elektriciteit er opgeladen wordt;
 • In de Carpolicy moet de terugbetaling van elektriciteit voorzien worden;
 • Enkel de werkelijke oplaadkosten worden terugbetaald.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de terugbetaling van de elektriciteitskosten fiscaal op dezelfde manier behandeld als een bedrijfswagen met een tankkaart. Dat betekent dat de terugbetaling van de elektriciteitskosten in het forfaitair voordeel alle aard inbegrepen zit voor de elektrische bedrijfswagen (één VAA dus). Er is dus geen sprake van een terugbetaling van een eigen kost van de werkgever en dient dus niet op de inkomstenfiche 281.10 of 20 vermeld te worden.

Eigendomsoverdracht van de laadpaal van de werkgever naar de werknemer

Indien de laadpaal van de werkgever wordt overgedragen aan de werknemer (na afschrijvingsperiode), dan kunnen de terugbetaalde elektriciteitskosten nog steeds onder de administratieve tolerantie (één VAA) vallen indien nog steeds voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • De werkgever stelt een elektrische of hybride bedrijfswagen ter beschikking;
 • De Carpolicy voorziet de terugbetaling van elektriciteit;
 • De laadkosten dienen op een verifieerbare wijze vastgesteld te worden door het laadsysteem (dat nu eigendom is van de werknemer);
 • Enkel de werkelijke kosten worden terugbetaald;
 • De terugbetaling slaat enkel op de elektriciteitskosten van de door de werkgever ter beschikking gestelde bedrijfswagen.

De werknemer heeft al zelf een laadpaal?

De werknemer bezit al zelf een laadpaal die hij desgevallend privé heeft betaald, de werkgever van de partner heeft geplaatst, of van een vorige werkgever. Is de eerste voorwaarde, zijnde “de werkgever stelt een laadpaal ter beschikking” dan nog wel vervuld om de administratieve tolerantie (één VAA) te genieten? De minister antwoordde JA hierop.

De werknemer dient de laadpaal in zijn eigendom niet over te dragen aan de werkgever. Ook dient de nieuwe werkgever geen bijkomende laadpaal te plaatsen. Naast de andere voorwaarden inzake de administratieve tolerantie, is het zeker belangrijk dat er een zicht is op het verbruik van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen want enkel dit mag terugbetaald worden. Er is dus een specifiek communicatiesysteem vereist.

Eerder een uitzondering: de werknemer heeft geen thuislaadstation (privé of door de werkgever beschikbaar gesteld) + ook geen laadpas

Heeft de werknemer geen laadpas en ook thuis geen laadstation (privé of door de werkgever ter beschikking gesteld), dan kan er gekeken worden naar de regels die gelden wanneer een werkgever een niet-elektrische bedrijfswagen zonder tankkaart aan zijn werknemer beschikbaar stelt. De terugbetaalde elektriciteitskosten voor de privéverplaatsingen zijn dan niet inbegrepen in het voordeel alle aard voortvloeiende uit de bedrijfswagen maar een bijkomend belastbaar voordeel.

De fiscale behandeling van de terugbetaling van elektriciteit hangt hier in principe af van de aard van de verplaatsing:

 • Woon-werkverkeer: belast op de werkelijke waarde. Werknemers genieten wel van een vrijstelling tot 490 euro per jaar (voor inkomstenjaar 2024, aanslagjaar 2025).
 • Professionele verplaatsingen: de terugbetaling is niet belastbaar bij de werknemer en wordt gezien als kost eigen aan de werkgever;
 • Privéverplaatsingen: het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald als bijkomend voordeel alle aard waarop de werknemer wordt belast.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.