Icon doel 1

Aftrek van huuruitgaven? Vergeet de nieuwe informatieverplichting niet!

Vanaf het aanslagjaar 2024 worden huurders die huurkosten en toegekende huurvoordelen, alsook de voordelen verkregen uit recht van opstal, erfpacht of andere zakelijke gebruiksrechten, geheel of gedeeltelijk, als beroepskosten aftrekken, onderworpen aan een extra informatieverplichting.

Waarom werd dit ingevoerd?

Stel: je bezit een 2de woning en je verhuurt deze aan een particulier. In dat geval word je niet belast op de huurinkomsten maar op het geïndexeerd KI verhoogd met 40%. Indien je dit zou verhuren aan iemand die dit professioneel wenst te gebruiken en aldus de huurprijs zal inbrengen als beroepskost, dan word je als verhuurder belast op de reële ontvangen netto huur (wat dus veel hoger is dan op het KI). Vandaar dat veel huurcontracten stipuleren dat het gehuurde goed niet beroepsmatig gebruikt mag worden.

In de praktijk stemden de belastingaangiftes van de huurder en verhuurder echter niet altijd overeen met elkaar. Bv. de huurder trekt de huur af als beroepskost, maar de verhuurder die daarvan niet op de hoogte is, geeft de huur aan als particuliere verhuring en wordt daardoor belast op basis van het geïndexeerd en verhoogd kadastraal inkomen. Om dit onevenwicht op te lossen werd deze informatieverplichting in het leven geroepen.

Wat houdt dit in?

Met de invoering van deze nieuwe verplichting dienen huurders (particulier of vennootschap) bij de belastingaangifte (personen- of vennootschapsbelasting) een bijlage toe te voegen met inlichtingen. Ook managementvennootschappen dienen aan te geven dat zij een deel van de woning van de bedrijfsleider huren als bureelruimte.

De bijlage bij de belastingaangifte zal volgende gegevens moeten bevatten:

  • de identificatie van de verhuurder(s) of verlener van opstalrecht, recht van erfpacht of ander zakelijk gebruiksrecht;
  • het adres van het onroerend goed;
  • bedrag van de vergoedingen (huur, vergoeding voor recht van opstal, recht van erfpacht of ander zakelijk gebruiksrecht);
  • het deel dat beroepsmatig wordt afgetrokken.

Als de bovengenoemde informatie niet als bijlage is opgenomen bij de aangifte, zal de vergoeding niet aftrekbaar zijn als beroepskost.

Deze verplichting is niet van toepassing op vergoedingen die gefactureerd worden, d.w.z. als een vennootschap een huur factureert aan een andere vennootschap, dan hoeft deze niet nog eens afzonderlijk in de bijlage vermeld worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om vanaf aanslagjaar 2024 de informatie mee te delen in hun belastingaangifte. Bij niet-naleving van deze verplichting zal de vergoeding niet aftrekbaar zijn als beroepskost.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.