Icon percentage 3

Nieuwe criteria voor het bepalen van de grootte van je vennootschap

Aan de hand van de grootte van de vennootschap wordt er bepaald welke jaarrekening er neergelegd moet worden en of de fiscale gunstmaatregelen van toepassing zijn. Recent zijn de drempels voor microvennootschappen en kleine vennootschappen gewijzigd waardoor meer grote vennootschappen gekwalificeerd worden als kleine vennootschap.

Voor microvennootschappen en kleine vennootschappen gelden er voor boekjaren vanaf 1 januari 2024 nieuwe drempelwaarden. Deze worden hieronder in een tabel weergegeven.

Belgische drempels vóór boekjaar 01.01.2024

Belgische drempels na boekjaar 01.01.2024

Microvennootschappen

Balanstotaal 350.000€

Jaaromzet (excl. btw): 700.000€

Jaargemiddelde # werknemers: 10

Balanstotaal 450.000

Jaaromzet (excl. btw): 900.000

Jaargemiddelde # werknemers: 10

Kleine vennootschappen

Balanstotaal 4.500.000€

Jaaromzet (excl. btw): 9.000.000€

Jaargemiddelde # werknemers: 50

Balanstotaal 6.000.000

Jaaromzet (excl. btw): 11.250.000

Jaargemiddelde # werknemers: 50

Een grote vennootschap wordt een kleine vennootschap als zij gedurende twee opeenvolgende boekjaren onder minstens twee drempels van een kleine vennootschap blijft. Omgekeerd wordt een kleine vennootschap als groot gezien als zij gedurende twee opeenvolgende boekjaren minstens twee drempels van een kleine vennootschap overschrijdt.

Voorbeeld

Vennootschappen die in het boekjaar 2023 groot zijn volgens de oude drempelwaarden, maar klein volgens de nieuwe drempelwaarden en in boekjaar 2024 en 2025 volgens de nieuwe drempelwaarden klein zijn, worden pas in het boekjaar 2026 als kleine vennootschap beschouwd.

De nieuwe drempelwaarden worden toegepast op de boekjaren die starten op of na 1 januari 2024. Voor het boekjaar 2023 moeten we nog steeds rekening houden met de oude drempelwaarden.

Door de wijziging van deze drempels worden steeds meer grote vennootschappen gekwalificeerd als een kleine vennootschap. Dat wil zeggen dat die vennootschappen kunnen genieten van de fiscale gunstregimes zoals het verlaagd tarief van 20% op de eerste schrijf van 100.000 EUR bij vennootschapsbelasting, de gewone eenmalige investeringsaftrek, aanleg liquidatiereserves,...

Kleine vennootschappen hebben ook minder zware boekhoudverplichtingen, zo dienen ze geen jaarverslag op te maken conform het WVV, geen commissaris te benoemen, geen uitgebreide jaarrekening opmaken etc.

Door de nieuwe drempelwaarden zullen dus meer grote vennootschappen geregistreerd worden als kleine vennootschap, en zullen meer vennootschappen kunnen genieten van de fiscale voordelen en verlicht worden van de administratieve lasten.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.