Icoon percentage groen 1

Hervorming Vlaamse erf- en schenkbelasting sinds 1 juli 2021

De Vlaamse overheid heeft met het decreet van 19 maart 2021 enkele belangrijke regels inzake de Vlaamse erf- en schenkbelasting gewijzigd. Deze aanpassingen zijn van toepassing op alle nalatenschappen die openvallen vanaf 1 juli 2021.

Wijziging van het duo legaat

Oorsprong van het duo legaat

Afhankelijk van de verwantschap tussen de overledene en zijn erfgenamen, bestaan er categorieën in de Vlaamse erfbelasting, zijnde:

  • In rechte lijn (kinderen) en tussen partners
  • Tussen broers en zussen
  • Tussen alle anderen (ook vreemden)

Zoals algemeen bekend zijn de tarieven in rechte lijn en tussen partners een stuk lager (3%-27%) dan deze in de andere categorieën waar deze bijzonder hoog zijn (tot 55%). Personen die geen afstammelingen hebben, zochten dan ook naar andere creatievere oplossingen. De testamentaire techniek van het duo legaat was hier dan ook populair.

Wat is een duo legaat?

Een duo legaat betekent dat een persoon in zijn testament twee of meer legatarissen (erfgenamen) aanduidt, enerzijds een goed doel naar keuze, anderzijds één of meer dierbaren. Dit was interessant omdat het goede doel lage tarieven aan erfbelasting kreeg én ook alle erfbelasting diende te betalen, zowel op haar eigen erfdeel, als hetgeen verschuldigd was door de verwanten.

Wat is er gewijzigd?

Het is niet verboden om nog een duo legaat op te stellen maar de fiscale behandeling hiervan wijzigt wel, waardoor de opzet van de meeste duo legaten (de verwanten voordeliger laten erven), hun uitwerking verliezen.

De vernieuwde hantering zorgt ervoor dat het goede doel in veel gevallen meer erfbelasting zal moeten betalen dan zij effectief ontvangt waardoor het goede doel vaak het legaat zal verwerpen. Bij verwerping, komt dit bedrag terecht in de nalatenschap van de overledene en wordt verdeeld op basis van de regels van het wettelijk erfrecht wat uiteraard niet de oorspronkelijke bedoeling van het duolegaat was.

Het is dan ook aangewezen om alle bestaande testamenten waarin een duolegaat werd opgenomen, te herbekijken. Een andere vermogensplanning zoals bv. een schenking is misschien een betere optie.

Verlaging tarieven voor goede doelen

Een schenking of een bedeling in de erfenis aan een goed doel, zal nu van een 0%-tarief kunnen genieten in de schenk- of erfbelasting.

De vriendenerfenis

Zoals hierboven reeds gemeld, zijn de tarieven voor broers, zussen en anderen torenhoog. Vanaf nu kan je echter in je testament laten opnemen dat je een zus, broer, vriend, een buurman of ver familielid, wil begunstigen via de vriendenerfenis en dit via het meest gunstig tarief van 3% erfbelasting. De verlaging van 25% naar 3% zal enkel gelden op de eerste schijf van 15.000 EUR en deze grens geldt voor alle “vrienden” samen. Als er dus meerdere begiftigden onder de vriendenerfenis worden opgenomen, dan zal deze vermindering pro rata worden toegekend.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.