Icon percentage 1

Wijziging registratierechten in Vlaanderen vanaf 01/01/2022

Enkele maanden geleden kondigde de Vlaamse overheid aan dat de registratierechten bij de aan- en verkoop van een woning vanaf januari 2022 hervormd zouden worden. Dit is nog niet omgezet in definitieve wetgeving maar we geven hierbij (onder voorbehoud) al de aangekondigde wijzigingen mee.

De registratierechten of het verkooprecht is de belasting die betaald moet worden bij het registreren van een overdracht van de eigendom of het vruchtgebruik van een onroerend goed “onder bezwarende titel”, wat wil zeggen “voor een tegenprestatie”. Dit wordt vastgelegd als een percentage op de verkoopwaarde van het goed.

Verlaging registratierecht enige eigen woning

Verlaging van 6% naar 3%

Vanaf 1 januari 2022 zakt het tarief voor de aankoop van een enige eigen woning van 6% naar 3%. Vooral voor jonge kopers is dit dus zeer voordelig en verlaagt de drempel om een eerste woning aan te schaffen. De datum van de notariële akte is hier bepalend, dus als je nog in 2021 een compromis hebt getekend maar de akte wordt pas verleden in 2022 val je onder dit verlaagd tarief.

De voorwaarden voor het verlaagd tarief blijven hetzelfde, zijnde:

  • Aankoop door natuurlijke personen, dus geen rechtspersonen;
  • De tegenprestatie is een prijs in geld;
  • Het gaat over de volle eigendom, dus niet het vruchtgebruik of de naakte eigendom;
  • Het gaat over een woning om een persoon of gezin te huisvesten (dus een bouwgrond komt niet in aanmerking);
  • De koper mag nog geen volledige eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond, anders is het niet de “enige” woning;
  • Na aankoop moet de koper zich binnen de 3 jaar inschrijven op het adres van die woning.

Vermindering tegemoetkoming aankoop “bescheiden” enige eigen woning

Voorheen kon nog een extra rechtenvermindering bekomen worden van 5.600 euro (gewone bescheiden enige eigen woning) of 4.800 (ingrijpende energetische renovatie) euro als de maximale aankoopprijs van deze enige eigen woning slechts 200.000 euro of 220.000 euro (in kernsteden) betrof. Deze 5.600 wordt gehalveerd naar 2.800 euro en het bedrag van 4.800 wordt zelfs teruggebracht naar 960 euro. De grensbedragen van de aankoopprijs worden wel opgetrokken naar 220.000 euro en 240.000 euro (kernsteden).

Verlenging termijn voor verkopen vorige woning

Om gebruik te maken van het verlaagd tarief van de enige eigen woning mag je maar één woning bezitten. Het is natuurlijk mogelijk dat je tijdelijk eigenaar bent van twee woningen als je net een nieuwe woning gekocht hebt en de vorige woning nog niet verkocht is Voorheen kreeg je een termijn van één jaar om de bestaande woning te verkopen, dit zal worden verlengd naar twee jaar.

Bijkomende verlaging bij ingrijpende energetische renovatie of sloop en herbouw van een woning

Als bij aankoop van deze bovenstaande enige eigen woning er ook nog aangetoond wordt dat deze ingrijpend energetisch gerenoveerd zal worden, kan er een bijkomende verlaging worden toegestaan van het registratierecht. Dit is wel onderworpen aan strikte voorwaarden. Als hieraan voldaan wordt, dan is er maar 1% registratiebelasting verschuldigd terwijl dat voorheen 5% betrof.

Verhoging registratierecht bijkomende eigendom

Vanaf 1 januari 2022 zal het tarief voor de aankoop van een bijkomende eigendom (andere dan de enige eigen woning) verhogen van 10% naar 12%. In tegenstelling tot de aankoop van de enige eigen woning, is de datum van de compromis bepalend bij de berekening van de registratiebelasting. Als de compromis dus nog getekend is in 2021 maar de akte wordt verleden in 2022, geldt nog het lager tarief van 10% registratiebelasting.

Uitzondering: aankoop landbouwgronden en natuurgebieden, deze behouden het tarief van 10%.

Afschaffing van de meeneembaarheid vanaf 1 januari 2024

Meeneembaarheid is het systeem waarbij kopers onder bepaalde voorwaarden een deel van de betaalde registratiebelasting (max. 13.000 euro) op een vorige woning kunnen recupereren via de registratiebelasting die op een volgende woning betaald moet worden. Dit zal stilaan uitdoven om volledig afgeschaft te worden vanaf 31 december 2023.

De authentieke akte van eerste aankoop moet gebeurd zijn voor 01/01/2022 en de authentieke akte van aankoop van de nieuwe woning moet plaatsvinden uiterlijk op 31/12/2023.

Kopers zullen tot 31 december 2023 kunnen kiezen bij de aankoop van de enige eigen woning of ze opteren voor de toepassing van de verlaagde tarieven (1% of 3%) of voor de toepassing van meeneembaarheid (waarbij de oude tarieven van 5% en 6% van toepassing zullen zijn).

Het tarief van 12% kan nog tot 31/12/2023 gecombineerd worden met de meeneembaarheid.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.