Icoon achtergrond roze 1 groen 3

Een naam kiezen voor jouw onderneming: verschil tussen maatschappelijke benaming, merknaam en handelsnaam?

Het is vanzelfsprekend dat jouw onderneming een naam moet hebben. Liefst eentje dat volledig bij jou en je activiteit past. Maar wist je dat je meerdere namen kan kiezen? Je onderneming heeft een officiële (maatschappelijke) benaming én een handelsnaam en kan eventueel zelfs een merknaam bevatten. Moeten of mogen deze allen hetzelfde zijn en wat is het verschil?

Maatschappelijke benaming

De maatschappelijke benaming is de officiële naam waaronder je onderneming in de KBO is ingeschreven. Bij een eenmanszaak, is dat de familienaam. Bij een vennootschap, is dat de naam die in de statuten is opgenomen en gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad.

Hoe kies je een maatschappelijke benaming?

De keuze van de maatschappelijke benaming is volledig vrij maar het mag geen bestaande naam of een naam zijn die sterk lijkt op een bestaande naam. Bij de maatschappelijke benaming moet de rechtsvorm, volledig of afgekort, vermeld worden, bijvoorbeeld Accofisc BV waarbij de afkorting “BV” staat voor “besloten vennootschap”.

Wordt de maatschappelijke benaming beschermd?

De maatschappelijke benaming wordt beschermd van zodra de naam bij de griffie is neergelegd. De bepalingen omtrent deze bescherming zijn opgenomen in artikel 2:3 §1 in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien de maatschappelijke benaming voor verwarring zorgt of reeds bestaat, kan degene die reeds deze benaming heeft (of een sterk gelijkaardige) je gerechtelijk dwingen om een andere naam aan te nemen en kan er een schadevergoeding gevraagd worden. Vooraleer de rechtbank echter een ondernemingen verplicht om haar maatschappelijke benaming te veranderen, bekijkt ze eerst de voorgeschiedenis en houdt ze rekening met enkele criteria onder andere de potentiële uitbreiding van de onderneming, de bekendheid van de zaak, de klantenzone,…

Handelsnaam of commerciële naam

Een handelsnaam of commerciële naam is de naam gekend door de klanten en die gebruikt wordt om uw onderneming uit te baten (het uithangbord). De handelsnaam moet wel publiek, zichtbaar en voortdurend worden gebruikt. Daarnaast wordt de handelsnaam gebruikt om de ene onderneming van het andere te onderscheiden.

Er is geen verplichting om de handelsnaam te registeren maar om discussies te vermijden wordt het aangeraden om de handelsnaam op te nemen in de KBO.

Hoe kies je een handelsnaam?

De keuze van de handelsnaam is ook volledig vrij. De handelsnaam kan uiteraard ook gelijk zijn aan de maatschappelijke benaming. Ook hier moet bij het kiezen van de naam er nagegaan worden of de gekozen handelsnaam al dan niet reeds bestaat en of deze niet verwarrend wordt door de nabijheid van de andere onderneming.

Het verschil tussen de maatschappelijke benaming en de handelsnaam.

Het verschil tussen de maatschappelijke benaming en de handelsnaam is dat de bescherming van de handelsnaam zich enkel tot een bepaald gebied uitstrekt en niet in het hele Belgisch grondgebied geldt zoals de maatschappelijke naam.

Voorbeeld

In Gent is er een slagerij “Gentserij” en deze is daar ook bekend, maar in Kortrijk kent niemand dat. Als “Gentserij” enkel de handelsnaam is en niet de maatschappelijke benaming, mag een slagerij in Kortrijk dezelfde handelsnaam gebruiken.

Merknaam

Een merknaam is een naam of teken dat gebruikt wordt om een product of dienst te identificeren. Door deze naam of teken kunnen de producten en diensten van de ene onderneming onderscheiden worden van de andere onderneming.

De merknaam is net als de andere namen ook vrij te kiezen. Het kan dezelfde zijn als de handelsnaam of maatschappelijke benaming.

Het verschil tussen de handelsnaam en merknaam.

Het verschil tussen een handelsnaam en merknaam is dat een handelsnaam de ondernemingen zelf onderscheidt en een merknaam de effectieve producten of diensten van een onderneming onderscheidt. Zo kunnen andere ondernemingen ook het product of de dienst verkopen.

Hoe wordt de merknaam beschermd?

Om te genieten van merkbescherming, is de registratie van het merk vereist. Door te registreren kan je kiezen om exclusief recht te hebben over het merk in de Benelux, in de EU of internationaal. Afhankelijk van deze keuze, wordt ook het kostenplaatje bepaald.

Om een merknaam te kunnen registreren moet je voldoen aan enkele voorwaarden. De drie voornaamste voorwaarden zijn:

  • jouw merknaam moet een teken zijn dat aan het publiek toont van welke onderneming het product of de dienst is;
  • jouw merknaam moet een onderscheidend vermogen hebben, m.a.w. jouw merk moet de producten en diensten kunnen onderscheiden van de producten en diensten van een andere onderneming;
  • jouw merknaam moet toelaatbaar zijn en bijvoorbeeld niet tegenstrijdig met de openbare orde of goede zeden.

Naast de hierboven genoemde voorwaarden, zijn er nog andere waarmee er rekening wordt gehouden. Een gedetailleerde overzicht van de voorwaarden kan je hier terugvinden.

Een naam kiezen voor jouw onderneming is dus niet zo eenvoudig zoals het lijkt. Voor je een maatschappelijke benaming of handelsnaam kiest, ga je best eens na in de KBO en het Belgisch Staatsblad of er al geen soortgelijke naam bestaat en wat de draagwijdte hiervan is. Bij het kiezen van een merknaam ga je best na op de website van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of er al geen gelijke of soortgelijk merk bestaat.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.