Icon spaarvarken 1

Uitbreiding inhoudingsplicht vanaf 1 juli 2024

De inhoudingsplicht, de verplichting om een deel van een te betalen bedrag aan je (onder)aannemer in te houden en dit rechtstreeks aan de overheid af te dragen, geldt op heden reeds voor fiscale schulden en RSZ-schulden. Dit lees je hier in ons artikel “Controleer of je aannemer fiscale of sociale schulden heeft vooraleer je hem betaalt” Vanaf 1 juli 2024 geldt deze plicht ook voor onbetaalde sociale bijdragen van zelfstandige (onder)aannemers.

Welke sectoren?

Deze verplichting geldt enkel voor schulden van (onder)aannemers die werkzaam zijn in de volgende sectoren:

  • bouwsector;
  • elektrotechnische sector;
  • schoonmaak- en onderhoudssector;
  • bewakingssector;
  • vleessector.

Hoe nagaan of je (onder)aannemer schulden heeft?

Via de website www.checkinhoudingsplicht.be kan je eenvoudig controleren of de inhoudingsplicht van toepassing is. Indien dit niet het geval is, kan je een attest van raadpleging bewaren als bewijs van controle.

Hoeveel inhouden?

Bij sociale schulden: 35% van het factuurbedrag (excl. BTW) inhouden en doorstorten.

Bij fiscale schulden: 15% van het factuurbedrag (excl. BTW) inhouden en doorstorten maar hier zal je wel rekening moeten houden met het factuurbedrag. Meer informatie hierover vind je in ons artikel “Controleer of je aannemer fiscale of sociale schulden heeft vooraleer je hem betaalt".

Nieuw vanaf 1 juli 2024, is er dus ook een inhoudingsplicht voor onbetaalde sociale bijdragen van de (onder)aannemer: je moet 15% van de openstaande facturen (excl. BTW) inhouden en doorstorten aan het Rijkinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) als het openstaande bedrag aan sociale bijdragen meer dan 2.500 euro bedraagt.

De inhoudingsplicht voor sociale bijdragen geldt niet:

  • voor particuliere opdrachtgevers;
  • wanneer de betalingstermijn voor de sociale bijdragen nog niet vervallen is;
  • wanneer er een afbetalingsplan is dat correct wordt nageleefd;
  • als er ook RSZ-schulden of fiscale schulden zijn.

Als je hier geen rekening mee houdt, loop je risico op een geldboete. Deze boete is gelijk aan het dubbele van het bedrag dat had moeten worden ingehouden en doorgestort.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.