Icoon percentage roze 1

Controleer of je aannemer fiscale of sociale schulden heeft vooraleer je hem betaalt

Als zelfstandige of als vennootschap doe je ook wel eens beroep op een aannemer voor het uitvoeren van werken in je praktijk of handelsruimte. Voor je overgaat tot betaling moet je nagaan of de betrokken aannemer geen fiscale of sociale schulden heeft. Indien de aannemer schulden heeft, geldt er een inhoudingsplicht.

Hoe controleren?

Via de website https://www.checkinhoudingsplicht.be kan je nagaan of de aannemer waarmee je hebt samengewerkt schulden heeft en of er een inhoudingsplicht geldt.

Hoeveel moet er ingehouden worden?

De inhoudingsplicht verschilt naargelang het gaat om sociale of fiscale schulden.

Als de aannemer sociale schulden heeft, moet je 35% van het factuurbedrag exclusief BTW inhouden en doorstorten aan de RSZ.

Bij fiscale schulden moet je rekening houden met het factuurbedrag. Als het factuurbedrag kleiner is dan 7.143,00 EUR exclusief BTW, moet je 15% van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën.

Als het factuurbedrag echter gelijk of groter is dan 7.143,00 EUR exclusief BTW, moet je aan de aannemer een attest met het bedrag van zijn schuld opvragen die 20 dagen geldig is. Betaal je zijn factuur binnen de 20 dagen, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • Is het bedrag van de schuld op het attest kleiner dan 15% van het factuurbedrag exclusief BTW, moet de inhouding beperkt worden tot het bedrag vermeld op het attest;
  • Is het bedrag van de schuld groter dan 15% van het factuurbedrag exclusief BTW, moet je 15% van de totale factuurbedrag inhouden.

Let ook op! Sinds 11 oktober 2023 is het speciale rekeningnummer van de FOD Financiën gewijzigd naar BE63 6792 0036 4008.

Bovenstaande inhoudingsplicht geldt voor ondernemingen en zelfstandigen en dus niet als je als particulier voor loutere privédoeleinden werken laat uitvoeren.

Niet-naleving inhoudingsplicht

Als je de inhoudingsplicht niet naleeft, riskeer je een administratieve boete gelijk aan twee keer het bedrag dat ingehouden en dus gestort had moeten worden.

Je kan daarnaast ook hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de aannemer ten belope van 100% van het factuurbedrag bij sociale schulden en 35% van het factuurbedrag bij fiscale schulden.

Vergeet dus zeker de inhoudingsplicht niet te checken want er zijn zware sancties aan verbonden.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.