Icon boekhouding 5

Aanvullende kinderbijslag als extra legaal voordeel

Ondernemingen mogen werknemers met kinderen een aanvullende kinderbijslag, boven op de wettelijke, toekennen. Op dit extra legaal voordeel is enkel bedrijfsvoorheffing en geen RSZ bijdrage verschuldigd.

Het is weinig bekend maar je kan als werkgever een extra legaal voordeel in de vorm van een aanvullende kinderbijslag toekennen aan uw werknemers met kinderen. De werknemer die dit voordeel geniet moet niet noodzakelijk de ouder zijn die de wettelijke kinderbijslag ontvangt. Zo is het zelfs mogelijk dat wanneer beide ouders bij hetzelfde bedrijf werken, ze beide een aanvullende kinderbijslag kunnen ontvangen.

De wet stelt dat de werkgever het voordeel zonder onderscheid moet toekennen aan alle werknemers die tot diezelfde categorie behoren. De RSZ beboette een inbreuk hierop met onderwerping aan de RSZ bijdragen. Het Hof van Cassatie veegde dit van tafel en was van oordeel dat wanneer een werkgever hierin wel een onderscheid maakt door bijvoorbeeld enkel het voordeel toe te kennen in een bepaalde functie of vanaf een zekere anciënniteit, dit geen invloed heeft op het loonkarakter van dit voordeel. De aanvullende kinderbijslag blijft uitgesloten van het begrip loon en blijft een aanvulling op een sociaal voordeel.

Deze kinderbijslag is vrijgesteld van RSZ bijdragen. Hierdoor bespaart de werknemer zo ‘n 13,07 procent aan RSZ-bijdragen en de werkgever tot 34,50 procent.

Gezien de wetgeving geen enkel voorwaarde stelt aan deze toekenning kan de werkgever in principe kiezen welk bedrag hij toekent. Toch luidt het standpunt van de RSZ hierin dat een aanvullende kinderbijslag enkel vrijgesteld is wanneer deze niet hoger is dan 50 euro per kind of 600 euro per jaar. Gezien dit standpunt van de RSZ geen enkele wettelijke waarde heeft is het weinig waarschijnlijk dat ze hun gelijk zouden halen in een gerechtelijke procedure. Voorzichtigheid blijft hier echter bij geboden.

De fiscus beschouwt dit voordeel wel als loon. Hierdoor moet de werkgever bedrijfsvoorheffing afhouden. Wie veel verdient en onderworpen is aan een eindbelasting van 50%, kan dit extraatje gemakkelijk zien dalen naar 25 euro.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.