Icon boekhouding 5

Afkopen studiejaren: doen of niet?

Het afkopen van studiejaren voor een hoger pensioen, kan dit voor u een interessante investering zijn? Dit valt nog te bekijken. Het kan zijn dat de regularisatie van de studiejaren helemaal niet of heel laat tot een hoger pensioen leidt.

Op vandaag kan u, tegen betaling, ervoor zorgen dat uw studiejaren meetellen in de berekening van uw pensioen. Enkel de studiejaren vanaf 1 januari van het jaar van je 20e verjaardag komen hiervoor in aanmerking. Ambtenaren kunnen hier gratis gebruik van maken, loontrekkenden enkel tijdens de eerste 10 jaar van hun actieve loopbaan. Zelfstandigen hebben die mogelijkheid over hun gehele loopbaan wanneer ze binnen de 6 maanden na het afstuderen zelfstandig geworden zijn.

In de nieuwe regeling zal iedereen zijn/haar studiejaren kunnen afkopen en dit vanaf de begindatum van zijn/haar studies. De prijs van een studiejaar zal rond de 1.500 euro bedragen wanneer de afkoop binnen de 10 jaar na het afstuderen gebeurt. Diegene die al langer dan 10 afgestudeerd zijn zullen hun studiejaren ook nog kunnen afkopen, maar tegen een hoger bedrag. Ambtenaren zullen hierop een korting van 15% toegekend krijgen voor studiejaren die afgekocht worden voor 1 december 2019.

Wanneer zou blijken dat de oude regeling toch voordeliger is, kan men hier nog voor kiezen tot 30 november 2020. Men beschouwt dit als een overgangsperiode.

Het bedrag van de afgekochte studiejaren is fiscaal aftrekbaar waardoor de kostprijs slechts de helft zal bedragen, zijnde 750 euro per studiejaar. Elk afgekocht studiejaar doet uw pensioen jaarlijks met 266,66 euro stijgen.

Voor werknemers met een hoger pensioen, personen die een rustpensioen en een overlevingspensioen cumuleren of gepensioneerden met een 2e verblijf gaat die berekening echter niet op. Mensen die tot één van deze categorieën behoren, zitten dikwijls al aan hun plafondbedrag waardoor de afkoping er dus niet bijkomt. Ook is die extra 266,66 euro per afgekocht studiejaar een brutobedrag. Dit heeft als gevolg dat in veel gevallen het voordeel deels of soms volledig weg belast wordt. Voor zelfstandigen echter is hun pensioen vaak zodanig laag dat zij hun belegging wel kunnen terugverdienen.

Bij het overlijden van de aanvrager, worden de rechten overgedragen aan de langstlevende echtgenoot.

Het afkopen van de studiejaren wordt niet opgenomen in het tellen van het aantal loopbaanjaren. U zal dus niet vervroegd of vroeger in pensioen kunnen omdat u de studiejaren afkoopt.

De nieuwe regeling vangt aan op 1 december 2017.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.