Icon boekhouding 5

Anticiperen op de verhoging van de roerende voorheffing.

Vanaf 1 januari 2016 stijgt het tarief van de roerende voorheffing van 25% naar 27%. Dit geldt voor dividenden alsook voor intresten die worden toegekend op het creditsaldo van de rekening-courant in de vennootschap.De tarieven voor de incorporatie-, liquidatiereserves en met betrekking tot dividenden uit kapitaalinbrengen sedert 1 juli 2013, blijven behouden.Het verlaagd tarief van 15%, van toepassing op de verkregen intresten van spaardeposito’s en de Leterme-bon, stijgt voorlopig niet.Wanneer u van plan was om in de loop van volgend jaar een dividend uit te keren, kan u dit nog vervroegen door middel van het uitkeren van een tussentijds dividend in 2015. Dit moet gebeuren via de beslissing van een bijzondere algemene vergadering en u moet hiervoor niet bij de notaris langs gaan. Wat betreft de intresten op rekening-courant is geen bijzondere verslaggeving nodig. Wel dient er voor het einde van 2015 een indiening van de aangifte roerende voorheffing te gebeuren waarna de betaling binnen de 15 dagen moet worden voldaan.Een anticipatie op deze verhoging van de roerende voorheffing is natuurlijk enkel interessant voor grotere bedragen. Op een dividend van € 10.000, bedraagt de besparing slechts € 200.Indien u overweegt om een tussentijds dividend uit te keren, dient u echter wel rekening te houden met de voorwaarden van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Eén van de voorwaarden om het verlaagd tarief te behouden is dat er niet meer dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het boekjaar als dividend uitgekeerd worden.Met andere woorden een tussentijds dividend kan een optimalisatie betekenen, maar dient zorgvuldig overwogen te worden.Let op: een tussentijdse dividenduitkering kan enkel voortkomen uit de beschikbare reserves en de overgedragen winst. De winst van het huidige boekjaar kan hierbij nog niet in rekening gebracht worden.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.