Icon grafiek 5

De bedrijfsfiets en zijn fiscale voordelen

Bedrijfswagens komen tegenwoordig vaak lijnrecht tegenover het milieu te staan en worden beschouwd als een grote bron van luchtvervuiling. In dit artikel gaan we dieper in op een alternatief transportmiddel, namelijk de bedrijfsfiets en de toegestane fiscale voordelen om deze aantrekkelijker te maken.

Soorten fietsen?

Niet enkel de klassieke fiets valt onder dit gunstregime. Ook de pedelec (elektrische fiets begrensd tot 25 km/u), de speed pedelec, (elektrische fiets tot 45 km/u), de koersfiets, de mountainbike, de citybike, de bakfiets, enz. vallen hieronder. Uiteraard is het belangrijk dat de fiets daadwerkelijk gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer. Het is echter voldoende als min. 10% van de woon-werkverplaatsingen met de bedrijfsfiets worden afgelegd.

Geen belastbaar voordeel alle aard bij werknemer of bedrijfsleider

De fiscale wet bepaalt uitdrukkelijk dat de terbeschikkingstelling van de bedrijfsfiets en het ten laste nemen van de onderhouds- en stallingskosten door de werkgever aan een werknemer/bedrijfsleider niet wordt beschouwd als loon en dus vrijgesteld wordt van een belastbaar voordeel alle aard. Ook in het geval dat een firmawagen wordt gecombineerd met een bedrijfsfiets (die gebruikt wordt voor woon-werkverkeer), moet er voor de terbeschikkingstelling van de bedrijfsfiets geen voordeel van alle aard aangerekend worden.

De bedrijfsfiets mag ook privé onbeperkt worden gebruikt (naast woon-werk) zonder dat er een belastbaar voordeel alle aard zal verschuldigd zijn behalve als de fiets uitsluitend privé gebruikt wordt.

Vrijgestelde fietsvergoeding

Bijkomend kan een fiscaal vrijgestelde kilometervergoeding toegekend worden aan de werknemer of bedrijfsleider, zijnde 0,24 EUR per afgelegde kilometer woon-werk (AJ 2021). De fietsvergoeding behoudt immers haar belang als compensatie voor de eventuele andere fietskosten (slijtage kledij etc.) en draagt bij tot de aanmoediging voor het gebruik van de bedrijfsfiets.

Legt de werknemer of bedrijfsleider een gedeelte van het traject af met het openbaar vervoer of met de eigen wagen, in combinatie met een aantal kilometers per fiets, dan kan de fietsvergoeding gecumuleerd worden met een tussenkomst voor openbaar vervoer of autovergoeding volgens de afgelegde kilometers.

Een fietsvergoeding kan eveneens wanneer de werknemer of bedrijfsleider met een bedrijfswagen naar het werk rijdt, maar dan enkel voor de dagen dat hij de afstand per fiets aflegt.

BTW

De btw is enkel aftrekbaar ten belope van het beroepsmatig gebruik en niet voor zuiver privégebruik of woon-werkverkeer. De btw met betrekking tot een fietsenstalling en de voorziening van een kleedruimte of sanitair is wel volledig aftrekbaar.

Aftrekbare kost voor de werkgever

Waar de aftrek van kosten van een wagen voor de fiscus steeds moeilijker ligt, is de aftrekbaarheid van een bedrijfsfiets zeer interessant. Zo zijn alle kosten, gedaan door een werkgever om zijn werknemers aan te moedigen om de fiets te gebruiken voor de woon-werkverplaatsingen 100% aftrekbaar als beroepskost waaronder:

  • Kosten voor verwerving, onderhoud en herstelling van bedrijfsfietsen;
  • Kosten van fietstoebehoren (fietspomp, bel, fietslicht, reflectoren, gereedschapskist voor kleine herstellingen, fiets, accu , lader van een elektrisch fiets,…);
  • Kosten om een fietsstalling te verwerven, te bouwen of te verbouwen, bestemd voor het stallen van fietsen tijdens de werkuren van de werknemers of voor het ter beschikking stellen van de werknemers van een kleedruimte of sanitaire voorzieningen, al dan niet met douches.

Vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen

Het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets en de kilometervergoeding is ook vrijgesteld van RSZ-bijdragen voor werknemer én werkgever. Enkel wanneer je als werknemer of bedrijfsleider de bedrijfsfiets zuiver voor privé-verplaatsingen gebruikt, dient er een RSZ-bijdrage of extra sociale bijdragen te worden betaald.

Een bedrijfsfiets ter beschikking stellen aan werknemers/bedrijfsleiders blijkt aldus niet enkel interessant voor de gezondheid en het milieu, maar wordt fiscaal ook sterk aangemoedigd. Het overwegen waard voor werknemers die niet langer in de file willen aanschuiven.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.