Icon boekhouding 5

Bedrijfsleiders en zelfstandigen: bescherm uw gezinswoning tegen professionele schulden!

Een zelfstandige kan bij de notaris een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning laten opstellen. Deze verklaring zorgt ervoor dat professionele schuldeisers géén beslag meer kunnen leggen op uw gezinswoning.

Wie komt in aanmerking voor de bescherming?

Zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, zaakvoerders/bestuurders van vennootschappen, en ook zelfstandigen die actief zijn na hun pensionering. De bescherming blijft behouden als u uw zelfstandige activiteit stopzet, ook als dit zou gebeuren omwille van een faillissement.

Wat moet u in orde brengen?

Om van de onbeslagbaarheid te kunnen genieten, dient een verklaring bij de notaris te worden afgelegd. De kostprijs hiervan is +/- 1.000 euro. Tegenover het kostenplaatje bij de notaris staat een bescherming met een veel groter bedrag, nl. de bescherming van uw gezinswoning tegen uw beroepsschulden.

Waartegen wordt u beschermd?

De onbeslagbaarheid geldt voor alle schulden die het gevolg zijn van de zelfstandige activiteit zoals bijvoorbeeld schulden t.a.v. leveranciers, partners, banken, BTW, RSZ, enz. De bescherming geldt niet voor privéschulden en evenmin voor schulden die naar aanleiding van een misdrijf zijn ontstaan (bijvoorbeeld fiscale fraude). De verklaring heeft pas uitwerking, en de woning is aldus pas beschermd, tegen schuldeisers wiens schuldvorderingen zijn ontstaan na de verklaring van onbeslagbaarheid.

Hoe zit het bij deels beroepsgebruik?

Als de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend op dezelfde plaats als de hoofdverblijfplaats, dan kunt u enkel de rechten op het gedeelte dat bestemd is voor uw hoofdverblijfplaats, onbeslagbaar laten verklaren. Op die regel bestaat er echter een belangrijke uitzondering. Als de professioneel gebruikte oppervlakte minder dan 30% van de totale oppervlakte bedraagt, dan kunt u toch de volledige woning onbeslagbaar laten verklaren.

Heeft dit nadelen?

Indien u ervoor kiest uw gezinswoning te beschermen, zal de bank u mogelijks minder makkelijk een krediet verlenen. Anderzijds: doordat de regelgeving dwingend is, kan de bank u er niet toe verplichten om zich te verbinden in de toekomst geen verklaring van onbeslagbaarheid af te leggen. Dergelijke verplichting is absoluut nietig.

Ons advies?

Voor slechts +-1.000 euro aan kosten bij de notaris, kan u uw gezinswoning beschermen tegen professionele schulden. De bescherming geldt enkel voor schulden die werden gemaakt na de verklaring van onbeslagbaarheid. Bent u een zelfstandige die zijn/haar activiteiten uitoefent als natuurlijke persoon, dan heeft u er alle belang bij om deze verklaring zo snel mogelijk te laten opmaken.

Heeft u hieromtrent nog vragen of wenst u hierover meer informatie te verkrijgen, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.