Icon boekhouding 5

Bijkomende steun voor starters en KMO’s!

Het PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) ondersteunt en begeleidt de toekomst van de Vlaamse economie. Onder het label PMV/z bieden zij een oplossing aan om starters en KMO’s te financieren. Onder hun producten vallen de Startlening, de Cofinanciering, de Cofinanciering+, de Winwinlening en de Waarborgregeling. In dit artikel wordt verder ingegaan op de Cofinanciering en de Cofinanciering+.

Cofinanciering

Kort gezegd betreft de Cofinanciering een achtergestelde lening in combinatie met een cofinanciering van ofwel een bank, een investeringsfonds waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft of één of meerdere business angels van wie er minstens één lid is van BAN Vlaanderen. Een combinatie met meerdere partijen is ook mogelijk.

Wie komt in aanmerking?

De Cofinanciering is bedoeld voor starters en bestaande KMO’s, zowel natuurlijke personen (in hoofdberoep) als vennootschappen kunnen hier beroep op doen. De investering dient in het Vlaams Gewest te gebeuren of in België op voorwaarde dat de aanvrager in het Vlaams Gewest woont of daar zijn maatschappelijke zetel heeft.

Wat komt in aanmerking?

Het kan gaan om materiële, immateriële en financiële investeringen alsook de nood aan bedrijfskapitaal om een zaak op te starten. Het herfinancieren van schulden komt niet in aanmerking. Het investeren in onroerend goed is tevens mogelijk via de Cofinanciering, maar enkel voor het beroepsgedeelte. De overname van een handelsfonds of aandelen van een bestaande vennootschap vallen hier ook onder, maar bij de overname van aandelen dient u wel na de overname over de meerderheid van de aandelen te beschikken en dient u het dagelijks bestuur uit te oefenen van de vennootschap.

Kenmerken

Het maximum van de Cofinanciering betreft 4 maal de eigen inbreng met een plafond van 350.000 euro. Het PMV/z komt voor maximum 50% van de investeringsbehoefte tussen en het minimumbedrag van de Cofinanciering bedraagt 7.500 euro. Er wordt een eigen inbreng vereist van 10% van de globale investering en de tussenkomst van de medefinancierder (bank, fonds of business angel) moet minimum 20% bedragen.

De lening loopt over minimum 3 jaar en maximum 10 jaar, afhankelijk van de aard van de investering. De medefinanciering mag hoogstens 2 jaar korter zijn dan de looptijd van de Cofinanciering. De intrestvoet bedraagt minimum 3% en is vast voor de volledige looptijd.

De terugbetaling van het kapitaal kan gebeuren via vaste kapitaalaflossingen per maand of er kan gewerkt worden met een vast totaalbedrag (kapitaal + intrest) dat per maand te betalen is. Er kan op vraag van de aanvrager een uitstel zijn van kapitaalaflossing van 1 of 2 jaar. Bij een vrijstellingsperiode van 2 jaar stijgt de intrestvoet wel met 0,25%.

Cofinanciering+

De Cofinanciering+ is bedoeld voor bestaande KMO’s die bewezen hebben een positieve cashflow te genereren. De Cofinanciering+ heeft dezelfde kenmerken als hierboven beschreven maar hier gaat het om een achtergestelde lening van minimum 350.000 euro met een maximum van 700.000 euro, eventueel beperkt tot 4 maal de eigen inbreng. De intrestvoet bedraagt 5,5% met een verhoging van 0,25% indien er een vrijstelling van kapitaalaflossing wordt toegekend langer dan 1 jaar.

De Cofinanciering kan het duwtje in de rug zijn dat u nodig heeft om uw zaak op te starten of uit te breiden. Aarzel niet om ons te contacteren bij verdere vragen!

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.