Icon juridische begeleiding 4

Breng tijdig de statuten van je vennootschap in overeenstemming met het WVV!

In 2019 werd het “oude” Wetboek van Vennootschappen vervangen door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort het “WVV”). Hierdoor zijn de meeste vennootschappen verplicht hun statuten aan te passen en dit voor 01/01/2024. Die deadline nadert dus al snel!

Alle details rond de wijzigingen door de invoering van het WVV bespraken we al in een eerder artikel die je via volgende link kan terugvinden: https://www.accofisc.be/nieuws/nieuwste-ontwikkelingen-omtrent-vennootschapsrecht

Wie is er verplicht?

In feite zijn alle vennootschappen verplicht hun statuten aan te passen zodat deze conform het WVV zijn. Indien u echter ná 01/05/2019 bent opgericht, dan werden al statuten gebruikt die overeenstemmen met het WVV en hoeft u dus normaal niets meer aan te laten passen.

Hoe?

Bij de meeste statutenwijzigingen is een bezoekje aan de notaris verplicht. Als je echter een VOF of CommV hebt en deze werd oorspronkelijk onderhands (dus niet bij de notaris) opgericht, dan kan je de statuten ook terug onderhands laten wijzigen.

Wat als je dit niet doet?

Er zijn nog geen onmiddellijke directe sancties of boetes verbonden aan het missen van deze deadline. U bent echter als bestuurder vanaf dan wél persoonlijk aansprakelijk voor de schade die je vennootschap of een derde kan lijden door de niet-aanpassing. Vermijd dan ook tegenstrijdigheden tussen de niet aangepaste statuten van je vennootschap en het WVV. Daarnaast is het zeker mogelijk dat er de komende maanden wel sanctiemaatregelen worden opgezet.

Bijkomend worden ondernemingen die op 1 januari 2024 nog niet zijn aangepast aan het WVV, automatisch omgezet naar de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij de huidige vorm. Dat wil echter niet zeggen dat je de formaliteiten, dus de effectieve statutenwijziging, hierdoor niet meer moet volgen. Tegen ten laatste 30 juni 2024 moet er alsnog een algemene vergadering zijn samengeroepen om de statuten aan te passen.

Extra motivatie!

Het wijzigen van de statuten biedt de mogelijkheid om de structuur en doelstellingen van je onderneming aan te passen. Naast de omzetting naar de nieuwe wetgeving, heb je de kans om bv. het voorwerp (vroegere doel) van je vennootschap aan te passen, een nieuwe naam te kiezen, het bestuur te wijzigen, enzovoort. Het is dan ook een goede opportuniteit om je vennootschap eens onder de loep te nemen zodat deze volledig klaar is voor de toekomst.

Daarnaast kan het wijzigen van de statuten een behoorlijk ingewikkelde materie zijn. Wij staan je dan ook bij met juridisch advies hierrond. Het zal de komende maanden ook steeds moeilijker worden om een afspraak te krijgen bij de notaris. Door het proces nu al op te starten en deze nog af te ronden voor het einde van het jaar, kan je met een gerust hart de feestdagen ingaan.

Onderneem dus nu al actie en laat de statuten van je vennootschap eerst nog nakijken om ze daarna aan te passen aan het WVV.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.