Icon boekhouding 5

De digitale investeringsaftrek

Vanaf aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) kunnen kleine vennootschappen en eenmanszaken genieten van een verhoogd belastingsvoordeel bij investeringen in digitale vaste activa, de zogenaamde eenmalige investeringsaftrek voor investeringen in digitale vaste activa. Voor deze investeringen bedraagt de aftrek 13,50% i.p.v. de gewone eenmalige investeringsaftrek van 4% (3,5% voor eenmanszaken) voor aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) en 8% voor aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016).

Een kleine voorbeeld: wanneer een kleine onderneming 1.000 EUR investeert in digitale vaste activa, zal er een belastingbesparing zijn van 45,89 EUR (1.000 EUR x 13,50% x 33,99%). Bij een eenmanszaak kan dit zelfs oplopen tot 67,50 EUR (€ 1.000 x 13,50% x 50%).

Net zoals bij de gewone investeringsaftrek, moeten de investeringen voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Nieuwe materiële of immateriële vaste activa
  • die afgeschreven worden over minstens 3 jaar
  • en enkel voor beroepsmatige doeleinden in België worden aangewend.

Welke investeringen komen in aanmerking?

  1. Digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen
  2. Systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie
  3. Aanvullende investeringen die nuttig zijn bij de uitvoering van de investeringen in bovenstaande activa

Voorbeelden: een horeca-zaak investeert in een witte kassa. Een KMO bouwt een webshop voor e-commerce.

Om van deze nieuwe regeling te kunnen genieten, moet de factuur, of de bijlage ervan, bepaalde vermeldingen bevatten. Indien de factuur al in 2015 werd uitgereikt, kan u nog een bijlage aan de factuur, met de nodige vermeldingen, opvragen bij de leverancier.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.