Icon grafiek 3

Een energiebesparende investering gedaan? Vraag voor 31 maart je attest aan!

Om bedrijven aan te moedigen om te blijven vernieuwen en dus te investeren, voorziet België een fiscale stimulatie onder de vorm van een investeringsaftrek. Ook voor investeringen in 2023 kan je nog steeds onder voorwaarden een investeringsaftrek van 8% genieten. Was dat echter een energiebesparende investering, dan kan je nu ook een verhoogde investeringsaftrek krijgen van 20,5%. Hiervoor zal je vóór 31 maart een attest moeten aanvragen.

Gewone investeringsaftrek van 8%

Als je in 2023 als kleine vennootschap, vrije beroeper of eenmanszaak een energiebesparende investering hebt gedaan, geniet je van een investeringsaftrek van 8%. Je investering zal volgende voorwaarden moeten hebben om te kunnen genieten van de aftrek:

  • het moet een afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa zijn;
  • in nieuwe staat verkregen zijn of in stand zijn gebracht tijdens het jaar of boekjaar;
  • ten minste over drie boekjaren afgeschreven;
  • uitsluitend gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

Let op, investeren in een personenwagen en auto voor dubbel gebruik (vervoer van personen en zaken) zijn uitgesloten van de investeringsaftrek!

Voor investeringen in 2024 blijft ook het basistarief van 8% gelden.

Verhoogde investeringsaftrek

Als je in 2023 een bijzondere investering hebt gedaan die verbonden is aan het aanslagjaar 2024, kan je genieten van een verhoogde investeringsaftrek. Concreet gaat om een verhoogde investeringsaftrek van:

  • 20,5% voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafvoer- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen;
  • 20,5% voor digitale vaste activa voor integratie en exploitatie van betalings- en factureringssystemen en beveiliging van ICT + aanvullende investeringen. Dit is enkel voor kleine vennootschappen;
  • 27,5% voor investeringen in beveiliging. Dit is ook enkel voor kleine vennootschappen.

Heb je dus bv. zonnepanelen of een warmtepomp aangeschaft in 2023? Dan heb je recht op de verhoogde investeringsaftrek.

! Belangrijk: als je deze investeringsaftrek van 20,5% wil toepassen, zal je hiervoor een gewestelijk attest moeten aanvragen. Dit moet aangevraagd worden binnen de drie maanden na de laatste dag van het boekjaar waar de investering in plaatsvond. Eindigde je boekjaar dus op 31 december 2023, dan zal je vóór 31 maart 2024 het attest moeten aanvragen. Doe je dit niet, dan is je recht hierop definitief verloren.

In Vlaanderen worden deze attesten afgeleverd door VEKA (het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap). Vraag snel digitaal je attest aan via de link: Verhoogde investeringsaftrek | VEKA (energiesparen.be).

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.